40% от икономиката на България е концентрирана в София

Аутсорсинг индустрията, заедно с ИТ, намират все по-добра почва за растеж в столицата

40% от икономиката на България е концентрирана в София
3506 ~ 4 мин. четене

София е най-голямата областна икономика в страната, произвеждайки около 40% от брутния вътрешен продукт (БВП) на България. Това става ясно от доклада „Икономически и инвестиционен профил на София 2019”, съдържащ данни и анализ на водещите индустрии.

В него се казва, че приносът на Столичната община към националната икономика се увеличава с умерен, но стабилен темп през последните години, което отразява продължаващата концентрация на икономическа активност в града. Последните три години столичната икономика бележи растеж над средния за страната.

Кои сектори движат столицата

Промяната в добавената стойност по сектори в столицата за последните 10 години е в унисон с трансформацията на българската икономика към сектори с по-висока добавена стойност. Докато делът на строителството отчетливо се свива (спрямо 2008 г.), то преработващата промишленост, информационните технологии и аутсорсинга увеличават своя дял и задават темпото на развитие на столицата.

Преработващата промишленост увеличава тежестта си в местната икономика след поредица от инвестиции в нови производствени инсталации и съществуващи такива в сферата на фармацевтиката, частите за коли, козметиката, оптиката и други. Към 2018 г. преработващата промишленост има дял от 9,9% в икономиката на столицата или с почти 2% повече от тежестта ѝ преди кризата.

С толкова нараства и БВП на административните и спомагателни дейности, от които е част и аутсорсинг индустрията (тук се включва дейността на т. нар. „кол центрове“). Другата част от аутсорсинг индустрията попада в сектора „Професионални дейности и научни изследвания”. Тези два широки сектора на аутсорсинга, заедно с ИТ намират добра почва за растеж в столицата последните няколко години. Причината – комбинация от образована работна ръка, владеене на чужди езици и ниски разходи за труд.

Заетост 

Освен най-голямата икономика, София осигурява и най-високия стандарт на живот за своите граждани, сравнено с останалите части на страната. БВП на глава от местното население традиционно е най-висок в София (30 295 лв. за 2017 г.), като от 2008 г. насам е около 2 пъти по-висок от средните стойности за страната. Спрямо най-бедните области в България пък превишението прехвърля четири пъти.

Предвид концентрацията на високообразовани хота в работоспособна възраст, не е изненада фактът, че заетостта в София е най-висока - 76% (за възрастовата група между 15 и 64 години) през 2018 г., което е абсолютен рекорд както в столицата, така и в страната. Безработицата в София пък е най-ниска (2.1%) спрямо всички области. Това естествено води и до най-високите заплати в страната. През 2018 г. средната годишна заплата в столицата надмина 19 хил. лева, което е с над 38% повече от средната стойност за цялата икономика. Запазва се относително бързият темп на нарастване – около 10.6% спрямо 2017 г. – който засега продължава минимално да изпреварва общия темп за ръст на възнагражденията в страната

Най-висок остава делът на заетите в търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети – близо 180 хиляди или ¼ от заетостта в столицата. След кризата се наблюдава сериозен ръст на работните места в ИТ индустрията и професионалните дейности, което е следствие от бума на тези сектори последните години. Заетите в административните и спомагателните дейности също се увеличават, част от които също могат да се причислят към увеличаването на аутсорсинг индустрията.

Експанзията на IT бранша

По данни от фирмените отчети, в сектора на информационните технологии в София работят около 6.5 хиляди компании с годишни приходи от около 5.8 млрд. лв. В сектора има около 58 хил. заети лица. Компаниите с над 1 000 наети са 5, а общо големите компании – с над 250 наети лица – са 33. В големите компании са заети около 22 хил. души, а приходите са около 1.8 млрд. Средните компании с между 50 и 249 наети са 133, като те генерират 1.5 млрд. лева приходи и наемат около 15.5 хил. лица. Малките компании, наемащи между 10 и 49 лица, са 561, като реализират приходи от 1,3 млрд. лева и създават близо 12 хил. работни места. Над 5 800 са фирмите с под 9 заети лица, като общо в тях са заети 9 хиляди лица, като в 2/3 от тях са на практика самонаети лица.

Дейността на центровете за телефонни услуги (аутсорсинг на услуги) се извършва от 104 компании и генерира 450 млн. лева приходи с 9.3 хил. наети, при 97 активни компании през 2017 с приходи от 360 млн. лева. (25% увеличение за 2018 г.) и 8 хил. наети лица (12% ръст през 2018 г.). За този сектор обаче са характерни значителни икономии от мащаба – едва 6 компании с над 250 служители реализират 73% от приходите и наемат над 75% от общия брой заети в дейността.

Перспективи

Като цяло, перспективите пред развитието на София са положителни, се казва в доклада. Градът най-вероятно ще продължи да концентрира все по-голям дял от икономическата активност в страната заради положителните демографските процеси и лидерството си в развитието на най-бързо растящите сектори. Висококвалифицираната работна сила и в бъдеще ще привлича инвестиции в бързо растящите сектори на ИТ индустрията, аутсорсинга на бизнес услуги и някои промишлени дейности с относително висока добавена стойност. В подкрепа на тяхното развитие са и данните за високи инвестиции в тези сектори последните години. София е много добре позиционирана и за развитие на някои нови форми на икономическите отношения като услугите на дигиталната и споделената икономика.

Коментари: 0