70% от компаниите в София ще наемат нови служители през следващите 2 години

75% от работодателите избират отвореното работно пространство

70% от компаниите в София ще наемат нови служители през следващите 2 години
Автор: Божидара Иванова

70% от водещите компании в София очакват разрастване на своя персонал през следващите две години, сочи проучване на MBL, проведено сред 100 водещи компании в София. Интервюирани са представители на различни отрасли, сред които ИКТ, аутсорсинг, фармация, банки, застрахователи, бизнес услуги и други.

30% от общия брой компании очакват растеж на работните места с повече от 25% през следващите две години. Интересен остава въпросът до колко тази положителна тенденция би рефлектирала и на нуждите им от допълнително офис пространство. 61% от анкетираните компании очакват този растеж да доведе до нужда от експанзия на техните офиси, като 48% очакват тази нужда да възникне в следващите 2 години.

Обемът на наеманата от тях обща офис площ надвишава 270,000 кв. м, а общият им брой служители възлиза над 24,000 души, 7.5% от които чужденци.

От всички фактори влияещи върху избора за нова сграда, решаващ остава градският транспорт и връзката с метро, показват още данните от проучването. 79% oт анкетираните компании определят този фактор като водещ. Значителна тежест при избора на наематели имат и непрекъсваемостта на интернет достъп и електрическа енергия (76%), както и качеството на довършителните работи в офисите и ефективността на етажната плоча (61%).

От гледна точка на това до каква степен наемателите са доволни от тези характеристики в настоящите си офиси 35% от анкетираните определят ефективността на етажната плоча като незадоволителна, а близо 1/3 са неудоволетворени от качеството на довършителните работи в помещенията им.

Друг важен аспект – поддръжката и управлението на имота, също следва да бъде обект на бъдещо подобряване според анкетираните. Близо 54% от компаниите са изразили неудоволетвореност или са запазили неутрална позиция относно периодичността и качеството на ремонтните дейности от страна на техните наемодатели по поддръжката на наетите помещения и общите части. 

Запитани кой формат на разпределение на работнонто пространство предпочитат, 75% от анкетираните избират отвореното пространство като водещ. Едва 18% от фирмите определят кабинетния принцип като предпочитан.

От гледна точка на оптимизация на работното пространство 43% от интервюираните компании споделят, че използват политика за работа от вкъщи на служителите си, докато само 17% са въвели практиката за „хот дескинг“.

Коментари: 0