От юли тръгва виртуалната търговия с газ от Гърция

Това е още една опция за диверсификация на доставките

От юли тръгва виртуалната търговия с газ от Гърция

Днес операторите на газопреносните системи на България и Гърция – „Булгартрансгаз“ ЕАД и DESFA S.A. подписаха споразумение за междусистемна свързаност. С документа се осигурява възможност за обратен виртуален пренос на природен газ на българо-гръцката граница за потребителите на територията на България. Преносът ще се осъществява на точката на междусистемно свързване Кулата – Сидирокастро, написа на своя фейсбук профил министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Осигуряването на обратен виртуален пренос на точката на междусистемна свързаност между България и Гърция е важна стъпка за прилагането на хармонизирани пазарни правила за постигане на интегриран европейски пазар на природен газ.

Дава се възможност виртуално да се доставят количества природен газ от терминала за втечнен природен газ на Ревитуса в Гърция, което е и още една опция за диверсификация. За първи път се осигурява достъп на трети страни до газопреносната мрежа, с което ще се постигне и конкуренция между доставчиците на природен газ. Споразумението се сключва за първоначален тестови период от три месеца - от 1 юли до 1 октомври 2016 година.

С подписването на споразумението за междусистемна свързаност на газопреносните системи на България и Гърция страната ни изпълнява и една от задължителните предпоставки за реализация на концепцията за изграждане на газоразпределителен център "Балкан".

Коментари: 0