Отчитаме ръст на вноса и износа

Основните ни търговски партньори са Германия, Италия, Гърция, Румъния, Франция и Белгия

Отчитаме ръст на вноса и износа
3692 ~ 2 мин. четене
Автор: Михаела Иванчева
Износът на България за Европейския съюз се е увеличил с 16.7% през януари 2015 спрямо същия месец на миналата 2014 година. Това показаха предварителни данни, публикувани от Националния статистически институт (НСИ).

Износът за първия месец от годината възлиза на 2.3 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Гърция, Румъния, Франция и Белгия, които формират 70.0% от износа за държавите - членки на ЕС, разкриват данните.

От групата на третите страни, основните партньори на страната ни са Турция, Китай и Сърбия.Източник: НСИ

За периода януари и февруари 2015, износът се е увеличил с близо 8 % спрямо същия период на миналата година. 

Вносът на България от ЕС през януари 2015 също отчита растеж, но със значително по-бавни темпове. Той е на стойност 2.3 млрд. лв. Данните показват най-голям стойностен обем на стоки, внесени от Германия, Испания, Румъния, Италия и Гърция.Източник: НСИ

Общо за първите два месеца на годината от България са изнесени стоки за 6.8 млрд. лева, което прави ръст от 7.7 на сто. 

Въпреки че увеличението на износа изпреварва значително това на вноса, външнотърговското ни салдо е отрицателно с повече от един млрд. лева. Вносът за първите два месеца на годината е 7.9 млрд. лева, а увеличението му спрямо година по-рано е по-малко от две на сто.

През първите два месеца на годината износът на България за трети страни се увеличава с 0.1% спрямо 2014 и е в размер на 2.4 млрд. лв., a вносът намалява с 0.3% и е на стойност 3.0 млрд. лева.

За страни от третия свят и за страни-членки на ЕС, България е изнесла стоки, възлизащи на 6.8 млрд. лв., а общата стойност на внесените стоки е 7.9 млрд. лв. и се увеличава с 1.9%.


Подкрепи Economic.bg