Пандемията изведе IT отделите на водещо място в компаниите

Дигиталната трансформация е жизненоважна за бизнеса след Covid-19

Пандемията изведе IT отделите на водещо място в компаниите

Снимка: Unsplash

Дигиталната трансформация е жизненоважна за бизнеса след Covid-19 и според мнозина експерти ще е ключ към успеха на компаниите. Внедряването на иновации помага за по-висока ефективност и конкурентоспособност, които биха позволили на предприятията да преминат успешно през нeпрекъснато променящата се пазарна ситуация, наложена от новата реалност.

Защита на данните, гъвкавост на използваните IT решения и бърза адаптивност към условията на пазара са само част от предизвикателствата пред мениджърите. Много от фирмите обаче все още не са готови за нея. Според анкета, проведена от SoftwareONE и GR Consulting, около 30% от бизнеса не е готов за новото нормално.

„Настоящите заплахи обаче са нови бизнес възможности, от които компаниите биха могли да се възползват, а успешната стратегия за това е дигиталната трансформация“, коемeнтира Георги Ранделов, управляващ партньор в GR Consulting и гост-лектор в онлайн семинар на тема „Готови ли сте за новото нормално?“, организиран от SoftwareONE.

„Пандемията постави IT отделите на едно от първите места по значимост в организациите и доказа, че бизнесът няма да бъде адекватен на променящите се условия без тяхното активно участие и намеса“, коментира Лора Иванова, изпълнителен директор на SoftwareONE в България. По нейните думи софтуерните активи са второто по разходи перо в компаниите след разходите за човешки ресурси. 

В същото време много от организациите нямат достатъчна информация за софтуерните си ресурси, а 73% от компаниите не разполагат с автоматизирани инструменти за следене и оптимизация на разходите за софтуерни лицензи и облачни услуги. Една трета от фирмите подлежат на одит всяка година във връзка със софтуерните си ресурси, като едновременно с това много компании трудно могат да предвидят консумацията си на софтуерни услуги за една година напред. 

За различните компании дигитализацията има различни проявления, като експертите дават 3 основни препоръки. „Преди всичко ангажирайте вашите клиенти и бъдете по-иновативни в продажбите, внедрявайте нови елементи в клиентското изживяване и използвайте актуални бизнес модели на базата на данните“, посъветва Георги Ранделов. 

Въпросът, който компаниите трябва да си зададат, е защо да направят инвестиция в IT и как тя ще им помогне, а самият процес на дигитална трансформация трябва да започне там, където тя е най-ефективна за клиентите. Целта в случая е да се увеличи желанието за покупка от страна на клиента, като в същото време се намалят разходите за ресурси, благодарение на внедряването на иновативни IT решения и технологии. 

Това може да се постигне чрез трансформация в две посоки – подобрение на индустриалната верига на добавена стойност, характерна за специфичния индустриален сегмент, в който оперира компанията, и подобрение във веригата на добавена стойност в самата организация, която включва както основните дейности (доставки, логистика, операции и производство, продажби и маркетинг, сервиз и поддръжка), така и поддържащите дейности (човешки ресурси, финанси и IT). 

„Работете със своя верига на добавена стойност, а не следвайте готови модели“, съветва Георги Ранделов. 
Коментари: 0