Парламентът окончателно одобри новата био добавка в горивата

Определя се 7% праг на конвенционалните биогорива в транспорта

Парламентът окончателно одобри новата био добавка в горивата

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, според който се въвежда по-високо процентно съдържание на био добавка в горивата.

От 1 април 2019 г. горивото за дизелови двигатели трябва да съдържа биодизел минимум 6%, като минимум 1% от него да бъде биогориво от ново поколение „А” - отпадъци и остатъци от слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка отпадъци и др.

Парламентът прие и 7% праг на биогоривата за бензинови двигатели, произведени от зърнени или енергийни култури, отглеждани върху земеделски земи в крайното потребление. На разпространител, който предлага на пазара течни горива от нефтен произход в нарушение на тези изисквания, ще се налага глоба в размер на 50 000 лева или имуществена санкция в размер на 100 000 лева.

България е определила и представила в ЕК национална цел за потребление на биогорива от ново поколение (биогорива, произведени от отпадъци и остатъци, като слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка, отпадъци и др.) в размер 0.05% енергийно съдържание от задължителния дял на енергия от ВИ във всички видове транспорт, която следва да бъде постигната до 2020 г.

Коментари: 0