Парламентът прие на първо четене новите изисквания за биогоривата

Дизелът ще трябва да съдържа 6% био добавка, а бензинът 8%

Парламентът прие на първо четене новите изисквания за биогоривата
1980 ~ 1 мин. четене

Промените, въвеждащи по-високо процентно съдържание на био добавка в горивата, бяха приети на първо четене от парламента днес. Следва промените да бъдат приети на второ четене, а действието им ще влезе в сила със задна дата - от 1 септември 2018 г.

От тази дата в горивото за дизелови двигатели трябва да влага биодизел минимум 6%, като минимум 1% от биодизела да бъде биогориво от ново поколение - отпадъци и остатъци от слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка отпадъци и др.

Увеличава се процентът и при бензина като от 1 септември 2018 г. горивото за бензинови двигатели трябва да съдържа минимум 8% биоетанол и/или етери, произведени от биомаса. Според законопроекта този процент ще бъде още веднъж увеличен от 1 март 2019 г. като от тази дата бензинът ще трябва да съдържа минимум 9%.

Промените са с цел транспортиране на европейска директива и могат да бъдат бъдат отчитани за изпълнение на 10 % задължителен дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в транспорта.

България е определила и представила в ЕК национална цел за потребление на биогорива от ново поколение (биогорива, произведени от отпадъци и остатъци, като слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка, отпадъци и др.) в размер 0.05% енергийно съдържание от задължителния дял на енергия от ВИ във всички видове транспорт, която следва да бъде постигната до 2020 г.

Подкрепи Economic.bg