Парламентът прие окончателно бюджета на НЗОК за 2019 г.

Общите разходи на Касата са планирани да бъдат 4.35 млрд. лв., като е планиран дефицит от 50.4 млн. лв.

Парламентът прие окончателно бюджета на НЗОК за 2019 г.
След седем часа обсъждане парламентът прие окончателно бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2019 г. Общите разходи на Касата са планирани да бъдат 4.35 млрд. лв., като е планиран дефицит от 50.4 млн. лв. Този недостиг ще се покрие от сметката на НЗОК в централната банка.

Общата сума на здравноосигурителните приходи е в размер на 4.3 млрд. лв. От здравноосигурителните вноски в НЗОК ще постъпят 2.842 млрд. лв., а от трансфери от централния бюджет (от данъците на работещите) ще постъпят другите 1.395 млрд. лв.

Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2019 г. ще е 8%.

С преходните и заключителните разпоредби на закона бяха направени промени в няколко други закона. Беше записано, че неусвоените средства до 30 септември 2019 г. за здравноосигурителни плащания за медицински и за дентални дейности може да се използват за плащания само за медицинските и денталните дейности при условия и по ред, определени съвместно от Надзорния съвет на НЗОК, и управителния съвет на Българския лекарски съюз, съответно Българския зъболекарски съюз.

Според текстове от закона Фондът за лечение на деца трябва да бъде закрит до 31 март 2019 г. Закрива се и общественият съвет към фонда. Функциите му ще се поемат от НЗОК. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев увери, че това няма да лиши децата от лечение. Решенията за лечение ще се взимат от медицински специалисти, парите ще бъдат чрез трансфер от МЗ и ще са строго целеви, подчерта той.

Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантация ще се влеят в новосъздадена Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, решиха депутатите. Тя трябва да започне работа от 1 април 2019 г. Директорът ще бъде назначен след съгласуване между министъра на здравеопазването и премиера.

Чрез промени в Закона за здравето беше регламентирано създаването на Национална здравноинформационна система, която ще се администрира и поддържа от Министерството на здравеопазването. Целта е да има база данни с пълна информация за здравното състояние на всяко лице, за нуждите на всички последващи медицински дейности - диагностика, лечение, рехабилитация, медицинска експертиза, профилактика, диспансеризация и др.

Със закона се регламентираха задължителна структура и съдържание на медицинските стандарти, които трябва да се изготвят за всички специалности. Предвиждат се нови механизми на заплащане на лекарствените продукти и медицинските изделия.

В закона беше записано, че Национални рамкови договори за 2019 г. няма да се приемат. Следващата година ще се прилагат рамковите договори за 2018 г., като към тях ще се подпишат анекси.

От ДПС и БСП възразиха срещу лимитите за болничната и доболничната помощ. Те настояха и за реална оценка на клиничните пътеки. От БСП се обявиха против преминаването на функциите на Фонда за лечение на деца към НЗОК и закриването на Обществения съвет към него. Според опозицията това ще превърне фонда в непрозрачна структура. Социалистите бяха против и сливането на медицинския одит с агенцията по трансплантация.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че групата ще внесе закона за бюджета на НЗОК в Конституционния съд, защото през преходните и заключителните разпоредби се променят 18 други закона. „Това е звучен шамар върху българското право“, коментира тя.
Коментари: 0