Патентното ведомство пусна две нови е-услуги

Те са достъпни от днес

Патентното ведомство пусна две нови е-услуги

Снимка: Pixabay

Патентно ведомство пусна две нови електронни услуги от днес - електронно подаване на заявка за патент за изобретение и електронно подаване на заявка за регистрация на полезен модел.

Потребителите ще имат възможност бързо и лесно да подават заявки за патенти за изобретения и за регистрация на полезни модели. За целта те ще трябва да си подготвят необходимият набор от документи към заявката и да разполагат с регистрация в системата за електронни услуги. 

Новите услуги са част от софтуерната разработка в изпълнението на дейностите по проект “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“. 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Коментари: 0