Патентното ведомство, УНСС и СОИС свързват науката и бизнеса

Целта е да се оптимизира работата на центровете за трансфер на технологии в България

Патентното ведомство, УНСС и СОИС свързват науката и бизнеса
1188 ~ 2 мин. четене

Серия от дискусионни срещи за установяване на състоянието на центровете за трансфер на технологии в България започна днес в голямата конферентна зала на УНСС. Съвместната инициатива на Патентното ведомство и Института за творчески индустрии и бизнес към УНСС да бъде подпомогнато функционирането на тези центрове в полза както на учебни заведения и научноизследователски центрове, така и на бизнеса в страната, беше подкрепена от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). 

В продължение на три дни г-н Ашли Стивънс, международен експерт, възпитаник на Oxford University, ръководил център за трансфер на технологии в Boston University, и определен от СОИС за настоящата мисия, ще разговаря с участниците и ще анализира фактическата обстановка, за да изготви доклад с препоръки за бъдещи координирани действия между държавни институции, стопански сдружения, академични общности, центрове за трансфер на технологии и знания и производители. Във форума с участие са се ангажирали представители на Министерството на икономиката, Министерството на науката и образованието, Съвета по иновации към Българската търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, КРИБ, АИКБ, редица университети и центрове за трансфер на технологии към университети в България и БАН, иновационни предприятия и др.

Председателят на Патентното ведомство Д-р Петко Николов акцентира в приветствието си върху просперитета на България, пряко зависим от подкрепата, която институциите оказват на иновационните предприятия, за да излязат на пазара и спомогнат за икономическото, а оттам и социално развитие на държавата.

„Обединяването на научния потенциал в България е нашата цел и ние трябва да го направим по-лесно достъпен и по-ефективен за бизнеса като цяло“, заяви д-р Николов и изрази готовност за съвместни действия с всички заинтересовани страни, за да бъде повишена информираността за мястото, ролята и начините за правна закрила над обекти на индустриалната собственост.

Петко Николов пожела успех на дискусиите и изрази убеждението си, че „има неща, които само изглеждат непостижими, но важно е все пак да кажем, че нашата държава България може да бъде мястото, където хората имат свободата и възможността да реализират своя потенциал, както и да насочат своите амбиции, живот и професионализъм в посоката, в която желаят".

Коментари: 0