„Патриотите“ внесоха законопроект срещу търговската надценка

Депутатите не обосновават искането за таван на цените и не дават разчети как би повлияло върху икономиката

„Патриотите“ внесоха законопроект срещу търговската надценка

Снимка: Economic.bg/Архив

Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Без конкретни разчети и анализ на икономическите ползи и вреди, както и без какъвто и да е разчет за влиянието върху бюджета, „Обединени патриоти“ внесоха в Народното събрание промени в Закона за защита на потребителите, които ограничават търговските надценки на търговците. Техните искания са плановото определяне на цените на „стоките от първа необходимост“ да става със заповед на министъра на икономиката и да може да действа в продължение на 12 месеца.

В мотивите към предложенията няма нито една цифра, с която да се обоснове необходимостта от залагане на таван на надценката. Всъщност няма и конкретно разписана стойност на тавана на надценките, няма дефиниция на „стоки от първа необходимост“, няма и категоризация на обектите, които ще бъдат обхванати от плановото определяне на търговските надценки. Всичко това ще трябва да с регулира чрез наредба, която Министерството на икономиката трябва да изготви по свое усмотрение.

Най-силният аргумент на депутатите от „Обединени патриоти“ в полза на своето предложение е „поради новите обстоятелства, свързани с повишаване на цените на предоставените услуги от топлофикационните и електроснабдителните дружества и последващото увеличение на цените на продуктите от първа необходимост, се налага предприемането на социално-икономически мерки в защита на българските потребители, за които това увеличение е непосилно и ще доведе голяма част от тях до ръба на физическото оцеляване“.

По-рано днес финансовият министър Владислав Горанов коментира темата, като заяви, че подобна мярка е антипазарна и дори си позволи да я нарече „глупава“.

Всъщност първи за налагане на таван на надценките заговори земеделският министър Румен Порожанов и едва тогава „патриотите“ подеха темата. Преди няколко месеца министърът подхвърли идеята, че големите вериги трябва да продават хляба без печалба, както и някои стоки „от първа необходимост“. Тогава много експерти коментираха темата, напомняйки, че ако даден търговец не печели от стоката и услугата си, той или ще спре да я продава или ще вдигне цената на други стоки и услуги, за да компенсира липсата на печалба при хляба и сиренето.
Коментари: 0