Пазарът за български стоки в ЕС се разширява рекордно

При 9 от десетте най-големи пазари има значително нарастване на износа през първите единадесет месеца на 2016 г.

Пазарът за български стоки в ЕС се разширява рекордно
4754 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Износът на български стоки в посока държавите от Европейския съюз се разширява с бързи темпове, което компенсира свиването на продажбите към трети страни. Данните на Националния статистически институт (НСИ) за първите единадесет месеца на тази година показват, че общият износ към общността нараства с 6.8% спрямо съответния период на 2015 г. При държавите извън ЕС има спад от 8.1%.

Добрите новини, свързани с Европейския съюз, продължават с това, че от десетте основни пазара за България (с оборот над 1 млрд. лв.), единствено при Белгия има спад, но за него има конюнктурни основания. Тези 10 държави плащат близо 85% от сумата на целия износ към ЕС, която за изчисления период е 28.7 млрд. лв. - стойност, невиждана в историята на статистиката.

Германия продължава да е най-големият потребител на български стоки. За периода януари – ноември в тази посока е изнесена българска продукция на стойност 5.8 млрд. лв., а годишното нарастване е с 9.65%. Освен че е най-голям, германският пазар е и най-качествен за България. Там се купуват основно стоки на преработвателната промишленост, което означава, че в българската икономика остава повече от добавената стойност от тяхното производство и продажба.

Италия, традиционно втори най-голям европейски пазар, продължава да заема тази позиция. Нарастването за единадесетте месеца обаче е слабо – само 1.2%. Данните за пълните 12 месеца на 2016 г. може да покажат, че тя е изпреварена от Румъния, която купува все повече стоки. Годишното нарастване към ноември е над 10%.

С над 20% расте българският износ в посока Холандия и Испания,  с над 8% към Гърция и Франция.
При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - ноември 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (27.7%) и „Химични вещества и продукти” (21.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (18.6%).
Подкрепи Economic.bg