Пазарите в региона имат потенциал за наваксване през 2019 г.

Анализаторите на Карол Капитал Мениджмънт остават позитивни за пазарите от региона на Централна и Източна Европа

Пазарите в региона имат потенциал за наваксване през 2019 г.

Снимка: Pixabay

Има редица фактори, които предполагат сериозен потенциал за наваксване на пазарите от Централна и Източна Европа през 2019 г. въпреки вероятността за допълнителна волатилност на пазарите, произтичаща от търговските спорове и опасенията за забавяне на глобалното икономическо развитие. Това е мнението на анализаторския екип на управляващото дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ в годишната си прогноза за регионалните пазари.

Въпреки негативното представяне като цяло на пазарите от региона на Централна и Източна Европа през 2018 г. анализаторите остават позитивни за него „предвид динамичното макроикономическо развитие и ниските оценъчни съотношения“. Отливът на капитали през 2018 г. бе в голяма степен провокиран от цялостните негативни настроения към развиващите се пазари според тях, смятат експертите.

Регионът продължава да се развива с много динамични темпове, значително над тези на развита Европа. Затегнатият пазар на труда, характеризиращ се с ниска и падаща безработица, значително под нивата на развита Европа, както и с осезаем ръст на възнагражденията, стоят в основата на засилено вътрешно търсене, което респективно най-силно допринася за високите нива на ръста на БВП. Освен това засилването на темпа на усвояване на средства по европейски програми също допълнително стимулира ръста, след като предходните няколко години ефектът бе негативен предвид изчерпването на средства от предходния програмен период и забавянето на старта в усвояването на такива от новия. От друга страна влошаването на външните условия по линия на търговските спорове и забавянето на глобалния растеж ще продължи да оказва натиск върху ръста по линия на негативен принос на нетния износ.

„Регионът на Централна и Източна Европа остава най-евтиният в световен мащаб, търгувайки се на много висок дисконт спрямо останалите развиващи пазари, както и спрямо развитите“, коментира Надя Неделчева, ръководител на отдел Инвестиции в „Карол“. „Предвид индикациите, че американската икономика е достигнала пик в развитието си, както и предвид слабостта на долара, е възможно през настоящата година да видим повишен интерес към по-рискови активи и конкретно акциите на развиващи се пазари. В този смисъл при обръщане на сентимента към развиващи се пазари, Централна и Източна Европа има потенциала да привлече парични потоци предвид силния ръст на икономиките и респективно печалбите на компаниите, както и предвид ниските оценъчни съотношения“, добавя тя.

Анализаторите очакват добрите макроикономически перспективи в региона на ЦИЕ и нарастващата увереност на бизнеса да доведат до повишено търсене на  кредити и съответно до по-силни резултати на банките.  Особено позитивни са експертите за IT сектора в региона като цяло поради общите тенденции, а също така и поради очакваните нови финансирания по линия на европейски проекти. Добри са перспективите и за компаниите от сектора на търговия на дребно, за които очакванията са да продължават да бъдат бенефициенти от повишаването на разполагаемия доход на домакинствата, както и за и  индустриалните компании в региона, които имат силни конкурентни предимства предвид много по-ниските цени на труда и общите производствени разходи.
Коментари: 0