Печалбата на UniCredit за полугодието достигна 2.1 млрд. евро

Регионът на Централна и Източна Европа продължава да е с основен принос за положителния резултат на групата

Печалбата на UniCredit за полугодието достигна 2.1 млрд. евро

Нетната печалба на групата UniCredit за първата половина на годината достига 2.1 млрд. евро, което е 15% ръст спрямо първите шест месеца на 2017 г., показват консолидираните данни. Финансовата институция отчита силното представяне на всички подразделения, но основен принос има регионът на Централна и Източна Европа.

Приходите на групата надхвърлят 10 млрд. евро за полугодието, оп
еративните разходи намаляват с над 6% спрямо първото полугодие на 2017 г. до 5.4 млрд. евро.

Регионът на Централна и Източна Европа е генерирал нетна печалба от 887 млн. евро за първата половина на годината (над 42% от общата печалба за периода).

Качеството на портфейла се подобрява и стойността на кредитите с лоша експозиция намалява със 176 базисни пункта на годишна база до 7.2%. Това е целта, която групата си бе поставила  за края на 2019 г.

"UniCredit отново постигна стабилни резултати през първата половина на 2018 г. въпреки по-предизвикателния пазар и геополитически контекст. Ние оставаме уверени в европейската и италианската икономика и техните силни основи", коментира Жан Пиер Мустие, главен изпълнителен директор на UniCredit. Той добавя, че банката продължава успешното изпълнение на програмата Transform 2019, която е в основата на устойчивата търговска динамика, която наблюдавахме през второто тримесечие. "Нетният лихвен доход е нараснал с 1.6% до 2.7 млрд. евро, обемът на кредитирането се е увеличил с 9 млрд. евро и видяхме допълнително продажба на активи под управление на нетна стойност от 3.2 млрд. евро. Благодарение на решителните действия, които непрекъснато предприемаме, за да минимизираме риска, коефициентът на необслужвани експозиции на групово ниво в края на второто тримесечие спадна с 85 базисни пункта 4.4% на годишна база", добави той.

Резултатите през второто тримесечие

Нетната оперативна печалба на UniCredit за второто тримесечие на годината показва устойчивото финансово представяне на групата, достигайки 1.8 млрд. евро 
(със 7.9% повече спрямо същия период на миналата година;

Увеличение се наблюдава и при кредитните обеми за периода, които нарастват с 9 млрд. евро спрямо предното тримесечие.

Oперативните разходи продължават да намалят до 2.7 млрд. евро, което е с близо 3% по-малко от миналото тримесечие.

Коментари: 0