Пенсионните фондове съхраняват стойността на парите

Дефицитът в НОИ ще изяде 8-те милиарда, които ще се прехвърлят от дружествата, и ще стане още по-тежко, казва Даниела Петкова, председател на УС на \"Доверие\"

Пенсионните фондове съхраняват стойността на парите

Снимка: Икономика

Автор: Михаил Михайлов

-Г-жо Петкова, надеждни ли са частните пенсионни фондове в България?

- Oт досега публикуваната информация е очевидно, че частните фондове в България са стабилни и надеждни като пазар. За това говорят данните за доходността за целия период на действие от 2002 г., включително за реалната доходност, която е положителна, а това означава, че е съхранена ценността на парите. Не знам какво доказателство за надеждността на фондовете може да има, освен 15-годишните резултати, които са достатъчно красноречиви сами по себе си.

- Какъв ефект ще има споразумението между правителството и синдикалните организации за промените в пенсионната система, според които парите, натрупани досега за втора пенсия, ще бъдат прехвърлени в НОИ, ако не потвърдим избора си на пенсионен фонд?

- Очевидно споразумението между правителството и синдикатите вече има ефект и той е приетия на второ четене преди Коледа закон , който е публикуван в Държавен вестник и от първи януари влезе в сила.

-По какъв начин пенсионните фондове могат да гарантират положителна доходност на вложителите си?

- Най-голямата гаранция е този 15-годишен период, който имат зад гърба си и от който става ясно, че реалната доходност е положителна. В този смисъл след като веднъж сме показали, и то не за година, две или пет, а за цели 15 години, че пенсионните фондове могат да реализират в полза на своите клиенти реална положителна доходност и то след таксите,означава че на първо място би следвало да има по-голямо доверие в тази система. Въпреки това, политиците през последната седмица работят усилено да няма толкова доверие към управляващите пенсионноосигурителни дружества, което според мен е съвсем целенасочено.

Ако затворим тази скоба, ние нямаме никакъв проблем те да впишат в закона, че трябва да се гарантира минимум нулева реална доходност, каквото идея чувам, че има. Освен това, пенсионноосигурителните дружества имаме заделен резерв от собствени средства за гарантиране на минималната доходност, който вече достига до 70-80 милиона за целия пазар, така че ние нямаме притеснения, освен че първо трябваше да бъде водена такава дискусия и след това да бъде приет законът.След като той е приет и влезе в сила, всичко това вече е безсмислено да се говори.

-Според вас нужно ли е увеличаване на възрастта за пенсиониране на работещите трета категория труд и как реагират вашите клиенти, които попадат в тази категория?

- Нашите клиенти са представители на цялостното население на страната и няма как да реагират по-различно от другите осигуряващи се. Повишаването на възрастта е нещо, което помага на солидарния пенсионен фонд повече, отколкото на капиталовите схеми, тъй като те не се влияят толкова от демографията. Съответно няма значение каква е пенсионната възраст, толкова много, колкото за солидарния фонд, който се влияе изключително от демографията в страната,защото тя  е повече от неблагоприятна.  Най-лесният начин, до който обикновено се свеждат пенсионните реформи в страната, за съжаление, е да се повиши пенсионната възраст,  да се увеличат вноските или и двете заедно, каквато е идеята.

В отговор на вашия въпрос моето мнение като експерт е, че първо трябва да се изчистят дефицитите на справедливост в социалния пенсионен фонд и тогава да се пристъпва към увеличение на възрастта, което безспорно ще се наложи. Чак тогава може да се прецени дали трябва да се увеличава вноската за пенсиониране, защото в момента солидарният стълб е толкова лошо управляван, че вътре има няколко неуредени въпроси, които струват милиарди годишно на данъкоплатците.

Единият от тези въпроси е формалната обвързаност на правото за пенсия, в частта стаж и размера на плащаните от НОИ пенсии, които трябва да бъдат обвързани с размера на осигурителния доход. Защото независимо дали хората си плащат вноските за солидарния фонд, или не, времето, за което даже не си плащат такива, им се счита за стаж и участва в изчисляването на пенсията. По този начин солидарният фонд винаги ще генерира дефицити и, ако пристъпят реално към това, което са намислили, а именно да вземат осемте милиарда, за да запълнят дефицита на НОИ, по-скоро той ще бъде изяден, ако не се реформира солидарния фонд и ще се окажем в още по-тежко положение вече като държава.

-Възможни ли са злоупотреби с реалните финансови средства от фондовете?

Това трябва да каже надзорът. Аз мога единствено да гарантирам, че в "Доверие" няма такива злоупотреби.

-Според вас нужно ли беше правителството да кляка под натиска на синдикатите?

- Това дори не беше клякане! Според мен си беше пълно съглашение, и то целенасочено беше държано в тайна.

-Как „Доверие“ ще убеди клиентите си, че е по-надежден фонд от НОИ?

- Въобще не се занимаваме с този въпрос в момента, защото така или иначе сме заляти с писма от нашите клиенти, които питат какъв документ да попълнят, за да не им вземат парите и да ги прехвърлят в държавния бюджет.

Докато не излезе подзаконов нормативен акт, чието съдържание въпреки приемането и влизането в сила на закона все още е тайна, най-вече за обществеността, ние не можем да информираме клиентите си. От нас очевидно целенасочено всичко се държи в тайна, но не виждам защо трябва да го държат в тайна от хората. Докато не знаем съдържанието на този нормативен акт, практически никой не може да се прехвърли към НОИ.

Ние обясняваме на клиентите си какви са предимствата, които им предлагаме, ако останат при нас, така че сме обещали на всички, че веднага щом се ориентираме, първо ще ги уведомим, за да не ни засипват в момента с писма. Веднага щом стане реалност този подзаконов нормативен акт, ще уведомим всички клиенти какво мислим по въпроса и какво им препоръчваме, и то не само чрез медиите. Ние имаме отворени канали за масова комуникация с всички наши клиенти, така че най-вероятно ще направим разход да пуснем милион и двеста хиляди писма, за да уведомим всички клиенти какво в действителност се случва, защото в момента не знаем какво да им кажем.

- Виждате ли стабилност и предвидимост в управлението на НОИ?

- Каква стабилност може да има нещо, което произвежда 5 млрд. дефицит годишно?!

Коментари: 0