Пенсионните фондове управляват близо 12 млрд. лв.

Данните към първото полугодие показват годишен ръст от 20%

Пенсионните фондове управляват близо 12 млрд. лв.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30 юни 2017 г. са акумулирани нетни активи на стойност 11.7 млн. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2016 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 19.51%.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към полугодието е 4 526 475 души, като нараства с 2.29% на годишна база.

Общите приходи на пенсионно осигурителните дружества през първото полугодие на 2017 г. възлизат на 88 748 хил. лв. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото полугодие на 2017 г. е в размер на 34 367 хил. лв.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2017 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионно осигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
Коментари: 0