5 компании поискаха да дадат под наем локомотиви на БДЖ срещу 26 млн. лв.

Единият е отстранен, останалите четирима до дни трябва да допълнят документацията си

5 компании поискаха да дадат под наем локомотиви на БДЖ срещу 26 млн. лв.

Снимка: Economic.bg/Архив

6210 ~ 2 мин. четене

Петима кандидати подадоха заявления за участие в обявената от „БДЖ-Пътнически превози“ (БДЖ-ПП) обществена поръчка за наемане на 5 магистрални електрически локомотива с опция за още 5 за срок от две години с възможност са удължаване с още една. Общата стойност на поръчката е 25.69 млн. лв. за наемането на всичките 10 локомотива за целия й срок, включително и за опцията за продължаване на наема им с една година.

До крайния срок по реда на приемането са били подадени заявления за участие от следните дружества:

  1. S Rail Lease s.r.o.
  2. ELL Germany GmbH
  3. RIVE Rail Leasing 3 Limitid
  4. Railpool 7 GmbH & Co. K.G.
  5. „ЮБЕКС - България“ ЕООД

След отварянето и запознаването с подадените документи тръжната комисия е постановила, че S Rail Lease s.r.o., ELL Germany GmbH, Railpool 7 GmbH & Co. K.G. и „ЮБЕКС - България“ трябва да представят нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В този документ се предоставя изискваната от възложителя на поръчката информация за съответствие с изискванията към финансовото състояние и други критерии за подбор, които посочените кандидати трябва да допълнят.

Освен за тях, тръжната комисия изисква да бъде представен ЕЕДОП и за дружеството „Сименс Мобилити Австрия“, което е посочено като съдружник на подизпълнителя на ELL Germany GmbH - консорциума ДЗЗД „Рейлсървизтрон“.

Нов ЕЕДОП се изисква също и за компанията Mitsui Rail Capital Europe B.V., която, според подадената документация, трябва да покрива критериите за финансо-икономическото състояние и техническите и професионалните способности на последния подал документация кандидат – великотърновската фирма „ЮБЕКС - България“ ЕООД.

Третата по ред подала документи компания - RIVE Rail Leasing 3 Limitid, пък директно е отстранен от участие от комисията с мотива, че „кандидатът не е изпълнил и не възнамерява да изпълни условията, поставени от Възложителя…“.

Кандидатите имат само 5 работни дни от получаването на протокола на комисията за представяне на новите ЕЕДОП, като сроковете изтичат в началото на следващата седмица.

Припомняме, че на 3 април БДЖ-ПП обяви обществена поръчка за наемане на 5 магистрални електрически локомотива с опция за още 5 за срок от две години с възможност са удължаване на срока с още една. В обхвата на поръчката е включен както наемът, така и текущата техническа поддръжка (планова и извънпланова) и ремонтът на локомотивите за целия срок на наема, включително и доставката на необходимите консумативи, материали и резервни части за тях. В цената от 25.688 млн. лв. е включено също и обучението на ремонтния и експлоатационен персонал на БДЖ-ПП, който трябва да е 50 машинисти и 10 техници. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е недопустимо, тъй като БДЖ-ПП търси под наем еднакви локомотиви, чието обслужване е икономически по-изгодно и по-лесно.

Наемането на локомотиви е единствената животоспасяваща мярка за БДЖ-ПП, тъй като липсата на здрав тягов подвижен състав е основната причина за честата отмяна на пътнически композиции.

Подкрепи Economic.bg