ПИБ проучва възможности за влизане на нови инвеститори

Мениджмънтът на банката обмисля и консолидации

ПИБ проучва възможности за влизане на нови инвеститори
„Първа инвестиционна банка” АД е наела Citigroup Global Markets Limited като финансов съветник, който да проучи възможностите за стратегически партньорства. Тези партньорства включват привличане на нови инвеститори, eмитиране на нов капитал за финансиране на бъдещия растеж на банката и дори консолидации.

Всяка една от възможности би подкрепила стратегията за развитие на банката, която акцентира върху разрастване в секторите банкиране на дребно и малки и средни предприятия, се казва в съобщението на финансовата институция.

Настоящото не представлява уверение за реализиране на трансакция, уточняват от ПИБ.

Одитираната печалба на ПИБ след данъци и обезценки е в размер на 90.2 млн. лв. през 2016 г. Банката е отчела 2% ръст на активите през миналата година, достигайки 8.9 млрд. лв. Така финансовата институция застана на трето място по този показател в българската банкова система.

Капиталовата адекватност на ПИБ към 31 декември 2016 г. е 15.41%, съотношението на приходи и разходи е в размер на 42.04% и възвращаемостта на капитала е 11.17%.

Първа инвестиционна банка АД е публично дружество, чийто акционерен капитал възлиза на 110 млн. лв., разделен на 110 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, с номинална стойност от 1 лев всяка.

Основни акционери в „Първа инвестиционна банка“ АД са Цеко Минев (42.5% от капитала) и Ивайло Мутафчиев (42.5% от капитала). Останалите 15% от акционерния капитал на банката са собственост на други акционери местни и чуждестранни юридически и физически лица, притежаващи акции, предмет на свободна търговия на Българската фондова борса - София (free-float).
Коментари: 0