Пионер на застрахователния пазар

Фокусът на Дженерали Застраховане АД в дългосрочен план е насочен към лидерска позиция в продажбите на дребно в България

Пионер на застрахователния пазар
1268 ~ 2 мин. четене

"Дженерали Застраховане" АД е част от Generali Group, която е независима  италианска група, създадена през 1831 г. със силно международно присъствие.

Тя е сред водещите застрахователи в световен мащаб и е представена в над 60 страни, с общ премиен приход, надхвърлящ 70 милиарда евро през 2016 г. С над 74 000 служители по целия свят и 55 милиона клиенти, Групата заема лидерска позиция на западноевропейските пазари и все по-важно място на пазарите в Централна и Източна Европа, както и Азия. През 2017 г. Група Дженерали беше включена в класацията на Corporate Knights за най-устойчивите компании в световен мащаб.

“Дженерали Застраховане” АД е любима марка на потребителите в категория “Застрахователни компании и брокери” за 2016 и 2017 г.

“Дженерали Застраховане” АД е желан партньор както за индивидуалните клиенти, средния и дребен бизнес, така и за големите корпоративни организации, като им предоставя висококачествени услуги и продукти, с цел удовлетворяване на всички техни очаквания и потребности. Визията, мисията и ценностите на компанията поставят клиента в центъра на дейността на “Дженерали Застраховане” АД. Чрез възприемане гледната точка на клиента ние се стремим да предвидим и отговорим на житейските потребности на хората, предлагайки разнообразни застрахователни решения. Продуктите на “Дженерали Застраховане” АД имат за цел да бъдат лесни и достъпни, да бъдат разбираеми и практични, което означава най-доброто застрахователно покритие на адекватна и добра цена. Ние, Дженерали, сме по-добри, по-динамични и по-бързи!

Едно от най-ценните предимства на дружеството е предлагането на продукти от всички сфери на застрахователния бизнес, иновативни решения в областта на общото застраховане. “Дженерали Застраховане” АД развива дейността си чрез повече от 170 офиса в цялата страна. За по-доброто обслужване и улеснение на ликвидационния процес компанията разкри 15 ликвидационни центъра на територията на цялата страна. Нашите продукти се предлагат от 1066 агенти и 309 брокери.  Прецизно изградената мрежа от офиси  дава възможност за бързо и качествено обслужване на клиентите и изпълняване на поетите ангажименти.

“Дженерали Застраховане” АД е една от най-опитните компании в областта на медицинското застраховане. “Закрила” е едно от първите дружества за доброволно здравно осигуряване, сред лидерите на пазара, притежаващо собствен Медицински център за извънболнична помощ. Като тенденция очакваме интересът към застраховките да продължи да нараства, поради настъпващата дигитализация, която развива и ускорява процесите на продажби и обслужване на клиенти.

Фокусът на "Дженерали" в дългосрочен план е насочен към лидерска позиция в продажбите на дребно в България, като предлага стойностни застрахователни продукти и решения на своите клиенти чрез продуктовите си линии:

✓ Автомобилно застраховане
✓ Имуществено застраховане
✓ Здравно застраховане
✓ Техническо застраховане
✓ Застраховки на отговорности
✓  Злополука & Помощ при пътуване
✓  Селскостопанско застраховане
✓ Морско и авиационно застраховане

Поведението на клиентите, които използват застрахователни услуги, се променя ежедневно, както и непрекъснато развиващата се нужда от информационни технологии - това поражда “Дженерали Застраховане” АД да разработва и предлага винаги на българския пазар иновативни решения - по-добри, по-динамични и по-бързи продукти и услуги.

Текстът е част от книгата "Успешните компании" 2018.

Коментари: 0