Пловдив изпревари София по брой започнати нови жилищни сгради

През първото тримесечие на 2020 г. издадените нови разрешителни за строеж намаляват с 11%

Пловдив изпревари София по брой започнати нови жилищни сгради

Снимка: Economic.bg/Архив

1792 ~ 2 мин. четене

През първите три месеца на 2020 г. Пловдив изпреварва София по брой започнати строежи на нови сгради, става ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ). През разглеждания период в „града под тепетата“ е започнал строежът на 146 нови жилищни сгради. За сравнение в София техният брой е 136.

На трето място се нарежда Стара Загора – с 52 на брой, следвана от Бургас и Варна съответно с 94 и 76. 

През първото тримесечие на 2020 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 351 жилищни сгради с 6 317 жилища в тях. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10.6%, а жилищата в тях – с 15.5%.

Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради обаче  нараства с 4.8% през първото тримесечие на 2020 г., а общата им застроена площ – с 204.9%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 19.9%, а разгънатата им застроена площ – с 22.6%.

Спрямо същия период на миналата година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 8.3%, докато жилищата в тях намаляват с 19.3%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 227, Пловдив – 201, Варна – 153, София – 113, и Бургас – 87.

През първото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 847 жилищни сгради с 4 454 жилища. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 14.7%, жилищата в тях – с 22.8%. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 2.8%, а жилищата в тях – с 0.6%.

Коментари: 0