Пловдив изпреварва София по ново жилищно строителство

Разрешителните за строеж скачат с 14.4% на годишна база

Пловдив изпреварва София по ново жилищно строителство

Снимка: Unsplash

2216 ~ 2 мин. четене
Автор: Economic.bg

Пловдив изпреварва София по започнало строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2021 г., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Като цяло за периода се наблюдава лек спад на дейностите, но пък издадените разрешителни скачат. 

1% е спадът на започнатите нови жилищни сгради в периода януари – март в сравнение с предходните три месеца. Жилищата в тях намаляват с 5.7%, а разгънатата им застроена площ с 6.0%, сочат НСИ. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 46.2 и 68.3%. Започнал е строежът на 0.7% повече други видове сгради (тук влизат сгради за търговска, производствена и др. дейности, както и хотели, мотели и т.н.), но с 6.2% по-малка РЗП.

Но ситуацията е различна, ако сравним данните със същия период на 2020 г. Започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 17.8%, жилищата в тях - с 18.9%, както и общата им застроена площ - с 24.7%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 41.7%, а тяхната РЗП - с 16.8%. Започнал е строежът на 5.7% повече други видове сгради, докато общата им застроена площ намалява с 31.9%.

Източник: НСИ

Данните на НСИ показват, че Пловдив изпреварва Столицата по започнало строителство на нови сгради. В Пловдив те са 168 жилищни и 60 други сгради, а в София (столица) - 142 жилищни и 14 други сгради. След това се нареждат Бургас - 121 жилищни и 34 други сгради; София (област) - 100 жилищни и 15 други сгради; Стара Загора - 50 жилищни и 69 други сгради.

Увеличение в издадените разрешителни за строеж

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават със 6.5% спрямо предходното тримесечие. Жилищата в тях намаляват с 10.3%, а общата им застроена площ – с 10.0%, сочат данните на НСИ. Тенденцията за повече разрешителни за строежи на административни и други видове сгради, се запазва. РЗП на административни сгради нараства над два пъти, а на други сгради – с 12.5%.

Източник: НСИ

Според данните на НСИ разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече в сравнение със същия период на 2020 г., като увеличението е с 14.4%. Жилищата в тях нарастват с 38.9%, а разгъната им застроена площ – с 26.1%. Издадени са разрешителни за строеж на 27.3% повече административни сгради с 45.2% по-голяма РЗП. Данните показват, че издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 26.5%, както и разгънатата им застроена площ - с 22.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 229, Пловдив - 217, Бургас - 145, Варна - 134, и София - 125. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 920, Варна - 1 822, Пловдив - 1 780, Стара Загора - 459, и Бургас – 440.

Коментари: 0