По-достъпните за хора с увреждания сгради се отлагат с година

Строителният сектор се обяви против Наредбата, която предвижда по-достъпна жилищна среда за хората с увреждания заради краткия срок, през който трябваше да променят проектите си

По-достъпните за хора с увреждания сгради се отлагат с година

Снимка: Красимир Свраков

384 ~ 2 мин. четене
Глория Христова Автор: Глория Христова

Нормативните промени, които трябваше да направят жилищните сгради по-достъпни за хората с увреждания, се отлагат. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) дава едногодишен гратисен период на строителите, след което ще влезе в сила наредбата, която регулира изискванията към новите сгради. Отлагането е именно да се удовлетвори желанието на строителния бранш, който се обяви твърдо против новите изисквания, защото нанасят щети на сектора.

За период от 12 месеца всички инвестиционни проекти, изработени по отменената наредба за достъпна среда, ще могат да се внесат за одобряване по стария ред.

Според Национална асоциация на строителните предприемачи правилата, залегнали в Наредбата, са ирелевантни дори за хората с увреждания. Те намаляват полезната площ на жилищата и ги оскъпяват. "Ако всички апартаменти в една сграда биват пригодени за обитаване от хора с увреждания, това ще оскъпи целия продукт и в крайна сметка лицата с увреждания също ще платят по-висока цена", пише в позиция на сдружението. Според прогнозата на асоциацията разликата в стойността на жилищата може да достигне 30-40%.

„Такава сериозна промяна не може да влезе в сила изведнъж. Има проекти за милиони, които би трябвало да се преработят основно, което е недопустим разход и загуба на време”, коментира Георги Шопов, председател на НАСП, допълвайки, че браншът ще използва гратисния период за преговори с МРРБ новите условия да не бъдат задължителни за всички апартаменти, а само за част от жилищата, отредени за хора с увреждания.

Наредбата за достъпна среда от 2021 г. определя изискванията за сградите и съоръженията, които да улеснят придвижването на хора с увреждания. Обнародвана е в „Държавен вестник“ на 12 февруари 2021 г. и влезе в сила месец по-късно. Заложените в нея изисквания предвиждаха по-голяма жилищна площ в общите пространства, по-големи бани и тераси, отвор на външните врати до 100 см, така че да няма препятствия за хората с инвалидни колички или патерици.

Подкрепи Economic.bg