Почти 19% ръст на чуждите туристи у нас от началото на годината

Общият брой на нощувките за 2016 г. възлиза на 25.2 млн., което е със 17.7% повече от предходната година

Почти 19% ръст на чуждите туристи у нас от началото на годината

Снимка: МТ

Посещенията на чуждестранни туристи в България през януари и февруари 2017 г. бележат ръст от 18.6% г. спрямо същия период на 2016 г. Това обяви министърът на туризма Стела Балтова по време на първа съвместна пресконференция с ръководството на Националния статистически институт (НСИ), на която присъстваха представители и на туристическия бизнес. 

Министър Балтова подчерта значимостта на статистическите данни, които са индикатор доколко успешно България се промотира като туристическа дестинация и същевременно служат за идентифициране на проблеми в сектора, свързани с кадрите и заетостта, сезонност, квалификация. Те дават възможност за ясно планиране на сезона чрез очакваните полети от летищата. Като цяло дават основа за максимално ефективна политика в сферата на туризма и политиката в областта на устойчивото развитие.

Тя посочи като основни източници на данни Националния статистически институт, Българска народна банка (БНБ), общините и летищата, с които работи Министерството на туризма. В туристическата статистика не се включват лица, които идват с или без договор за работа или търсят работа в страната; лица, които се установяват на постоянно местожителство в страната; крайгранични жители, които живеят от едната страна на границата, а работят в съседната страна; други категории пътуващи, които не отговарят на критериите.

Показателят „Брой посещения на чуждестранни туристи в България“ не е идентичен с показателя „Брой посещения на чужденци в България“, тъй като не всеки чужденец е турист. НСИ разделя посещенията на чужденци в България по цел: почивка и екскурзия, служебна, други. Министерството на туризма допълнително разделя данните за цел „други” на 3 подкатегории: гостуване, други туристически цели (хазарт, ползване на услуги и др.), транзит. Например, през 2016 г. България е посетена общо от 10 604 396 чужденци. От тях 2 352 401 са транзитно преминали през страната. Останалите 8 251 995 са реални туристически посещения.

Министерството на туризма за първи път от месец април ще предоставя данни на бизнеса за брой самолетодвижения на летищата Варна и Бургас за предстоящия летен сезон, каза министър Балтова. По този начин хотелиерите ще могат да си прогнозират заетостта.

Председателят на НСИ Сергей Цветарски съобщи, че извършват изследванията по три показателя: пътувания на чуждестранни граждани в България, дейност по местата за настаняване и туристическите пътувания и разходи за туризъм на населението. Единната информационна система ще спомогне за събирането на по-голяма база данни и подробна информация за развитието на туризма в България, каза още той и добави, че сътрудничеството с Министерството на туризма ще върви в тази посока.  Методологията, която ползва НСИ за изследванията си е разработена в съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма.

Цветарски отчете, че през 2016 г. в България са функционирали 3331 места за настаняване с 10 и повече легла с над 140 хил. стаи в тях. В сравнение с 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4%. Цветарски съобщи още, че общият брой на нощувките за 2016 г. възлиза на 25.2 млн., което е със 17.7% повече от предходната година. По думите му най-голямо увеличение от 21% се наблюдава във висококатегорийните обекти с 4 и 5 звезди.

Коментари: 0