Помирителни комисии ще сдобряват клиенти и търговци

Те ще работят в 12 големи български града

Помирителни комисии ще сдобряват клиенти и търговци
3839 ~ 1 мин. четене

От тази година нови комисии ще решават спорове между потребители и търговци. Двете страни вече могат да търсят извънсъдебно споразумение, когато клиентите се жалват от некачествени стоки или услуги.

Секторните помирителни комисии ще разглеждат проблеми в 5 важни области - енергетика, водоснабдителни и канализационни услуги, електронни съобщения и пощенски услуги, транспорт, финансови услуги. Спорове между потребители и търговци от другите икономически области ще се решават в т.нар. общи помирителни комисии, които работят в 12 големи български града. И двата вида комисии са към Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Основните предимства при разглеждането на споровете в тях са, че процедурата е безплатна и трябва да приключи до 90 дни. Това означава, че производството протича в значително по-кратки срокове в сравнение с тези, при които спорът ще бъде решен, ако бъде отнесен към съда.

По важната тема как ще работят новите помирителни комисии всекидневниците „Труд” и „24 часа” заедно с Комисията за защита на потребителите организират дискусия на 12 януари. Председателят на КЗП Димитър Маргаритов подробно ще представи възможностите и предимствата на помирителните комисии, как се формират те, как клиентите и търговците подават заявления, как се вземат решенията и как влизат в сила.

Във форума ще участват зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, омбудсманът на България Мая Манолова, представители на държавни регулаторни органи, на браншови съюзи, на големите търговски вериги.

Подкрепи Economic.bg