Пощенска банка официално е собственик на Алфа Банк в България

След сделката тя става четвъртата по големина банка у нас

Пощенска банка официално е собственик на Алфа Банк в България
4385 ~ 2 мин. четене

Пощенска банка, известна с юридическото име "Юробанк България", официално придоби клона на Алфа Банк в България, след като двете финансови дружества са сключили окончателно споразумение по отношение на придобиването на операциите на клона, съобщиха от двете дружества.

Според условията на предварителното споразумение, което бе подписано на 17 юли 2015 г., дъщерното дружество на Юробанк България ще придобие всички банкови дейности на българския клон, които към 30.09.2015 г. са в размер на 464 млн. евро активи (от които 307 млн. евро нетни кредити) и 261 млн. евро депозити на клиенти, както и клонова мрежа от 82 офиса. 

Сделката е в пълно съответствие със съответните планове за реструктуриране на Алфа Банк и Юробанк, одобрени от Европейската комисия през 2014 г. Придобиването на клона от Юробанк представлява стъпка напред за Пощенска банка в затвърждаването на нейната позиция в българския банков сектор и ще разшири клиентската й база в сегментите банкиране на дребно и корпоративно банкиране.

След финализирането на сделката Пощенска банка ще стане четвъртата по големина българска банка, според размер на депозитна и кредитна база. Пълният ефект от придобиването ще бъде реализиран от втората година след приключването му. Пощенска банка ще продължи да поддържа стабилни капиталови коефициенти и значителни ликвидни буфери.

Очаква се предложената сделка се леко да подобри капиталовите коефициенти на групово ниво. Сделката е неутрална по отношение на капитала на Алфа Банк и е в пълно съответствие с корпоративната стратегия за оттегляне от пазари, които не са основни. Приключването й подлежи на необходимите одобрения от съответните компетентни регулаторни и надзорни органи и се очаква да приключи през първото тримесечие на 2016 г. Сделката се консултира от Мediobanca – консултант на Юробанк и Citigroup – консултант на Алфа Банк.

Активите на Пощенска банка са 5.5 млрд. лева, а печалбата й към 30 септември 2015 - 71.6 млн. лева. С активи от 1 млрд. лева, клонът на Алфа банк в София губи 5.4 млн. лева през деветмесечието.

Подкрепи Economic.bg