Правителството най-после одобри новите изисквания за качество на въздуха

С тях се регламентират изисквания за качество на твърдите горива за отопление и санкции за общините, които не изпълняват програмите

Правителството най-после одобри новите изисквания за качество на въздуха
Година и половина, след като Съдът на ЕС в Люксембург постанови, че България не изпълнява нормите за фини прахови частици в цялата страна, правителството одобри необходимите промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

С тях се регламентират изисквания за качество на твърдите горива (въглища и брикети), използвани за битово отопление от населението и определяне на контролен орган по прилагане на тези изисквания. Целта е намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ) и серен диоксид, посредством използването на по-качествени твърди горива за битово отопление.

В допълненията се посочва и необходимостта от разработване в наредба на изискванията за дървесината, която се предлага на населението за битово отопление.

Въвеждат се и обективни критерии за оценка на напредъка по постигане на целите на общинските програми за качество на атмосферния въздух и съответно санкциониране при неизпълнение. Целта е ангажираност на местната власт по проблема с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух.

Сред целите на законопроекта са и подобряване на качеството на данните за емисиите на флуорсъдържащи парникови газове и намаляване на тежестта за бизнеса и администрацията във връзка с годишното докладване.

Настоящите промени са част от мерките, предприети на национално ниво, за изпълнение на решение на Съда на ЕС по дело С-488/15, според което страната ни не е изпълнявала задълженията по нормите за фини прахови частици на цялата си територия. Целта на измененията в Закона е и да се предотврати налагането на финансови санкции на страната при неизпълнение на решението на съда.
Коментари: 0