Правителството удължи с 15 години три концесионни договора

Концесионерите мотивират исканията си с наличието на оставащи запаси

Правителството удължи с 15 години три концесионни договора
700 ~ 1 мин. четене
Големите концесии за добив на цимент и оловно-цинкови руди във Враца, Ловеч и Смолян ще бъдат удължени с по 15 години. Решението бе взето днес от Министерски съвет и ще засегне договорите за добив в находищата „Бели извор“, „Коритна“ и „Димов дол“, където оперират „Холсим България“ АД и „Златна Панега цимент“ АД и „Рудметал“ АД.

Концесионерите мотивират исканията си с наличието на оставащи запаси, които биха останали неиззети, ако срокът не бъде удължен.

С одобрената промяна в концесионните договори Министерският съвет изменя и начина на формиране на концесионните плащания, които вече трябва да се определят спрямо Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства. До момента концесионерите са заплащали таксите в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договорите – 1997 г.

От находище „Димов дол“ концесионерът „Рудметал“ АД добива оловно-цинкови руди. С одобреното днес изменение на договора се променят и границите на концесионната площ. Тя се увеличава с допълнителни терени, необходими за осъществяване на спомагателни дейности по концесията, извън добива. Промяната е мотивирана и от изменение на границите на находище „Димов дол“, направено след преоценка и преизчисляване на запасите.
Подкрепи Economic.bg