ГЕРБ отложиха конкурсите за назначаване на директори в държавни компании

Управляващата партия даде още четири месеца до извършване на процедурите, дотогава ще управляват назначените без конкурс шефове

ГЕРБ отложиха конкурсите за назначаване на директори в държавни компании

Снимка: Парламент

ГЕРБ даде още четири месеца, в които управителните органи на държавните компании да се приведат в съответствие с променения миналата година Закон за публичните предприятия. Той предвижда назначаване на нови директори с конкурс и по-строги изисквания за сегашните.

Миналата година, на 8 октомври, бяха приети промените, а държавните дружества трябваше да ги приложат в рамките на 12 месеца. В преходните и заключителните разпоредби е записано, че в едногодишен срок от влизането в сила на закона органите за управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в съответствие с изискванията. Това обаче не се случи, а като причина от ГЕРБ изтъкват ситуацията с Covid-19.

Затова днес беше гласувано на второ четене срокът да се удължи до 16 месеца - до 8 февруари 2021 г., малко преди редовните парламентарни избори.

От БСП бяха внесли поправка с искане за удължаване на срока на две години, за да има време да се подготвят конкурсите и да намерят квалифицирани кадри. Неофициално обаче това означава назначения на директори след изборите, които социалистите имат амбицията да спечелят. Предложението им беше отхвърлено.

Според новия закон шефовете на държавни дружества трябва да се избират от специална комисия и след конкурс. Изборът и номинациите ще се случат след изработване на критерии за оценка, избор на комисия, в която участват по трима от ведомството, което упражнява правата на собственик, от Агенцията за публичните предприятия и контрол и независими експерти.

Такъв е случаят с избора на нов директор на Български енергиен холдинг (БЕХ). След като през август Жаклен Коен изненадващо подаде оставка, енергийният министър Теменужка Петкова заяви, че не е удачно да се назначава нов директор, тъй като според Закона за публичните предприятия ръководните екипи на дружествата с държавно участие се назначават след конкурс и цитира срока от 1 година, в който тези нови изисквания трябваше да влязат в сила. Тогава за конкурсен избор на нов шеф настояха и от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР).

Планираните по-строги изисквания към ръководителите на държавните предприятия и управлението им определено са стъпка в правилната посока, но от забавянето на прилагането им отново прозират политическите интереси, които сега вероятно са свързани с това, че няма готови назначения и се дава още време до февруари, когато да се изберат конкурсно „правилните хора“ начело на държавните дружества.

Коментари: 0