Предлагат затвор за кражба на кабели

Над 500 са незаконните площадки за метални отпадъци, съобщават от Асоциацията по рециклиране

Предлагат затвор за кражба на кабели
4076 ~ 2 мин. четене

От Българска асоциация по рециклиране предлагат да се наказват със затвор крадците на кабели, електропроводници, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи на електрически уредби на електропреносната или електроразпределителната мрежа.

Според представителите на асоциацията със затвор трябва да се наказват и кражбите на елементи или части от подвижния железопътен състав, железния път или пристанищни съоръжения, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи или части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или от воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата, металосъдържащи културни ценности или части или елементи от тях.

Асоциацията предлага наказанието да бъде лишаване от свобода от една до десет години. Инициаторите мотивират предложението си с факта, че кражбата на тези съоръжения засяга в много голяма степен обществения интерес. Те отбелязват, че дори може да се стигне до опасност за живота и здравето на хората, както и причиняване на имуществени и неимуществени вреди на голям кръг лица.

Според експерти по темата с приемането на предложенията на асоциацията за рециклирането и тяхното отразяване в Наказателния кодекс, кражбите на метали и металосъдържащи вещи ще намалеят с около 50%.

Българска асоциация по рециклиране възнамерява да инициира отново разглеждането и приемането на направените миналата година предложения до Министерство на правосъдието и Комисията по правни въпроси при 42-ро НС за увеличаване на санкциите в Наказателния кодекс (НК), предвидени за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали без да се притежава необходимото разрешение за тази дейност по закон.

От асоциацията припомнят, че изготвените предложения са резултат от съвместната работата на експертна работна група, инициирана от Българска асоциация по рециклиране (БАР), с участието на  представители на МВР, ГД „Национална полиция", МОСВ, Изпълнителна агенция „Околна среда", Асоциация на рециклиращата индустрия, НЕК, НКЖИ, БТК.

Мотивите за направените предложения са обосновани с желанието на законните фирми в бранша да въведат ред и да се борят с непрекъснато увеличаващия се брой на незаконни площадки и разрастващия се „сив" сектор. Статистиката показва, че от 2012 г., прилагайки изискванията на Закона за управление на отпадъците, броят на площадките за скрап в страната е намалял с близо 65%.

От друга страна, незаконните площадки са над 500 броя. Те работят незаконно по три начина - като автоморга, чрез разрешение само за пластмаса и хартия (където не се изисква банкова гаранция) или без никакво разрешение - абсолютно нелегално.

Увеличаването на санкциите в НК, предвидени за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали без да се притежава необходимото разрешение за тази дейност по закон и нарушителите да се наказват с лишаване от свобода от една до пет години са само част от изготвените предложения, които отново ще бъдат представени от Българската асоциация по рециклиране за обсъждане в Министерство на правосъдието.Подкрепи Economic.bg