Предвиждат се облекчения при процедурите за международно осиновяване

Промените ще влязат в сила от 1 януари 2018 година

Предвиждат се облекчения при процедурите за международно осиновяване
От Министерството на правосъдието предвиждат промени и облекчаване на процедурите при международното осиновяване. Измененията са в две наредби и ще влязат в сила от 1 януари 2018 година.

Първото предложение е да отпадне изискването на кандидат-осиновители за деца от чужбина да предоставят удостоверение за сключен брак. Планира се и  отпадането на задължението за юридически лица с нестопанска цел да представят копие от учредителни актове или устави и удостоверения, че са регистрирани като администратори на лични данни за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване. 

Променя се съдържанието на декларацията за потвърждаване на проекта за осиновяване, във връзка с определяне на най-подходящия осиновител на децата с местропребиваване в България. Предвижда се тя да съдържа кратка информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия, за здравословното му състояние и членовете на неговото семейство и характеристики на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване.
Коментари: 0