Преките инвестиции спадат през 2014 г.

Нараства външното кредитиране за компании с чуждо участие в страната

Преките инвестиции спадат през 2014 г.
288 ~ 2 мин. четене

Натрупаните преки чуждестранни инвестиции в България за 2014 г. намаляват със 7,3% на годишна база до 1,182 млрд. евро (2,8% от БВП), става ясно от публикуваните днес данни на Българска народна банка.

През 2013 г. стойността на преките инвестиции в страната са били 1,275 млрд. евро. През декември те са нараснали със 119,6 млн. евро, при спад от 270 млн. евро година по-рано.

Инвестициите в дялов капитал за дванадесетте месеца са близо половин милиард евро, но намалява с 580 млн. евро в сравнение с 2013 г. На фона на затруднената икономическа обстановка в Русия, чийто граждани са сред традиционните клиенти за имоти в страната, чуждите инвестиции в недвижимости се свиват от 152 млн. евро през 2013 г. до 118,3 млн. евро за 2014 г.

Инвестициите в друг капитал за януари-декември са 514 млн. евро, което е значително над отчетените година по-рано – 93 млн. евро. В тази категория спадат финансовите, облигационни и търговски кредити към български дружества от чуждестранните им инвеститори. Реинвестираната печалба се увеличава с 65,5 млн. евро и достига 169 млн. евро.

По държави на произход, най-големите преки инвестиции в страната са постъпили вече по традиция от Нидерландия (746,6 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Германия (над 338 млн. евро).

По отраслова структура най-големи нетни инвестиции за периода януари – декември 2014 г. Има в отрасъл „Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги” – 478,3 млн. евро, „Финансово посредничество” – 163,8 млн. евро и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода” – 102,5 млн. евро.

Нетните преки български инвестиции в чужбина са били за малко над 185 млн. евро, от които 32 млн. през декември. Стойностите са близки до отчетените за 2013 г. 129 млн. евро от общата нетна стойност са под формата на дялов капитал, а 56 млн. – в друго финансиране.

Подкрепи Economic.bg