Прекратиха регистрацията на 16 фирми за наемане на работа в чужбина

Агенция по заетостта е установила редица нарушения в работата им

Прекратиха регистрацията на 16 фирми за наемане на работа в чужбина

Снимка: Pixabay

2057 ~ 2 мин. четене

Агенция по заетостта е прекратила регистрацията на 16 фирми посредници за наемане на работа в чужбина в периода 2015-2017 г. Причината за прекратената регистрация са констатирани нарушения от Главна инспекция по труда и влезли в сила наказателни постановления.

Най-честите нарушения, довели до прекратяване на регистрацията на фирмите посредници за работа в чужбина, са свързани със събиране на такси от търсещите работа лица за посредничеството (чл. 28, ал. 7, т. 2 от Закон за насърчаване на заетостта); изпращане на работа в чужбина без посредникът да е сключил посреднически договор с чуждестранен работодател (чл. 28, ал. 3, т. 2 от ЗНЗ); посредникът не предоставя на работниците индивидуален трудов договор за наемане на работа по чл. 32, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. 

Други нарушения, довели до прекратяване на регистрацията на фирмите посредници, са, когато посредникът не предоставя на работниците пълна информация в трудовите договори, включително данни за длъжности, на които ще бъдат наети лицата, срока на наемането, работното време, трудовото възнаграждение, битовите условия и др.; когато посредникът не сключва посреднически договор с търсещото работа лице за намиране на работа (чл. 28, ал. 3, т. 1 от ЗНЗ) или не поддържа електронен регистър за търсещи и устроени на работа лица.

Агенцията по заетостта в качеството си на единствената обществена служба за заетост провежда активни мерки за подробно информиране и превенция на рисковете за работа в чужбина. Чрез бюрата по труда се осъществяват информационни кампании за всички лица, които искат да работят извън България. В своите териториални поделения, както и на интернет страницата си www.az.government.bg, Агенцията разпространява актуални материали, съдържащи информация за условията на живот и труд в различните държави. Акцентира се върху рисковете от нерегламентираната заетост и възможните злоупотреби по отношение на заплащане, социално и здравно осигуряване, правата и задълженията на работниците.

Подкрепи Economic.bg