Животозастрахователните продукти са все по-търсени

В бъдеще некоректните шофьори е възможно да заплащат до 4 пъти повече за \"Гражданска отговорност\"

Николай Генчев, главен изпълнителен директор на \"УНИКА\"

Животозастрахователните  продукти са все по-търсени
4928 ~ 7 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
- Г-н Генчев, данните на КФН към ноември 2017 г. показват, че ЗК „УНИКА Живот“ отчита значителен ръст в брутния премиен приход от над 15%. Кои са пазарните и корпоративните фактори, които подкрепиха този ваш растеж?

- Преди повече от четири години начертахме нова предизвикателна стратегия и радикално различен път на развитие на УНИКА България. Бяхме убедени, че това е правилното бъдеще за нас. Въпреки страха от промяната и потенциалните заплахи, започнахме да я прилагаме неотклонно. Постепенно се научихме да следваме избраната стратегия все по-успешно и през последните години закономерно виждаме успехи и растеж в сегментите и направленията, които целим. По-конкретно, застрахователният пазар у нас продължава да е силно доминиран от автомобилните застраховки, които са подложени на ожесточена ценова конкуренция. Това често води до загуби в тези линии бизнес. Логично бе да насочим усилията си в други продукти – имуществени застраховки, отговорности, застраховки „Живот“, здравни продукти. Това е пълната палитра покрития за индивидуални клиенти и малки и средни бизнеси. Представяме се все по-добре и в корпоративния сегмент, където ясно сме дефинирали какви индустрии и рискове бихме застраховали и с кои компании бихме си партнираме. Мога да кажа, че стратегията ни е успешна, защото въпреки че намалихме дела на автомобилния бизнес в портфейла си, продължаваме да растем с по-големи темпове от тези на пазара.

- В каква посока се движеше като цяло пазарът в България при общото и животозастраховането през 2017 г. и какви са очакванията Ви за 2018 г.?


- Застрахователният пазар продължава да расте, при това по-бързо от растежа на БВП. В значителна степен това е логично отражение на ръста на икономиката. Има и специфични фактори, като двуцифрените ръстове на продажбите на автомобили, жилища и отпуснати ипотечни кредити. Обнадеждаващо е увеличението на доверието в застраховките, свързани със здравето и живота. Това е тенденция, която се засилва в последните години, макар и с бавни темпове. Факт е, че повече хора осъзнават нуждата от допълнително здравно осигуряване поради ненадеждната държавна здравна система и невъзможността ѝ да обслужва напълно нуждите на българина от адекватна медицинска помощ. През 2017 г. пазарът трябваше да отговори и на нови регулации и проверки, наложени на сектора. Това костваше значителни усилия и ресурси на цялата индустрия. Засега резултатите за крайните клиенти не са видими, но на теория интересите на потребителите трябва да са по-добре защитени, а финансовата стабилност в сектора да е на по-високо ниво.

- Кои сегменти на застраховането движеха пазара през миналата година?

От една страна, това е сегментът на автомобилното застраховане, откъдето идва по-голямата част от пазарния ръст. Значителна част от приходите на някои от компаниите се генерират от застраховките на автомобилите – задължителната „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и популярната „Автокаско“. При тях често наблюдаваме временни трендове на засилване или отслабване на продажбената активност, които водят до разместване на пазарни позиции. От друга страна, животозастрахователните продукти стават все по-търсени и предпочитани, независимо дали говорим за допълнително здравно осигуряване, застраховки „Живот“ с инвестиционна цел, или рискови застраховки.

- Обемът на автомобилния сектор (Автокаско и Гражданска отговорност) продължава да съставлява най-голяма част от брутния премиен приход на компаниите. Какви са обаче тенденциите, кои бяха най-динамичните сегменти през миналата година и какво да очакваме при тях през 2018 г.?

- Ръстът в автомобилния сегмент се дължи предимно на увеличаващия се брой автомобили, които се застраховат. Няма съществени движения в средните цени. В края на 2017 г. НББАЗ прие решение за налагане на допълнителна вноска по полиците „Гражданска отговорност“. Целта бе дисциплиниране на местния пазар и на определени участници, изпитващи затруднения в изплащането на щети в чужбина. Това доведе до масово поскъпване на тази застраховка с няколко процента в началото на 2018 г. Добре е да припомним, че у нас цената на задължителната застраховка продължава да е значително по-ниска, отколкото в съседните европейски държави.

- Обемите при животозастраховането все още са ниски, а през 2017 г. ръстът бе минимален. Какви са причините общото застраховане да расте с близо 10% (към ноември), а животозастраховането с доста по-малко?

- Темпът на растеж в областта на животозастраховането все още е доста бавен заради недостатъчната грамотност в това отношение. Много голяма част от българите все още не разпознават нуждата да застраховат себе си, здравето и бъдещето си. Подобни застраховки не са задължителни за разлика от „Гражданската отговорност“ например. Това е причината те да не са приоритет за голяма част от потребителите на застраховки, макар логиката да ни казва обратното. Нужни са сериозни натрупвания, които да променят тази тенденция, а за тях се изисква време. Друга причина са временните тенденции. През 2018 г. наблюдаваме тенденция към спад на интереса към класическите спестовни застраховки „Живот“. Тя се дължи на ниските, дори отрицателни, лихви на капиталовите пазари. В резултат застрахователите вече не могат да достигат инвестиционна доходност, позволяваща им изплащане на гарантираните лихви по дългосрочните застраховки „Живот“. От една страна, това означава огромни загуби по старите портфейли, а от друга - принуждава всички да ограничат драстично предлагането на подобни продукти. И въпреки обнадеждаващите ръстове на другите здравни и животозастрахователни продукти, спадът не може да бъде компенсиран.

- „УНИКА“, за разлика от общата тенденция, отчита близо 25% ръст при животозастраховането, а делът на компанията е вече над 17%. Каква е вашата стратегия за успешното развитие на този пазар, какви са целите на „УНИКА“ за него през 2018 г. и каква е стратегията за постигането на тези цели?

- Стратегията, която следваме и продължаваме да развиваме през 2018 г., е към усъвършенстване и разнообразяване на застрахователните ни продукти. Целим да инвестираме във все по-комплексни и иновативни решения за клиентите ни. Традиционно УНИКА е позната като застраховател, предлагащ пълната палитра застраховки „Живот“ и здравни продукти. Като част от голяма европейска група, имаме  възможността да заимстваме и адаптираме редица успешни и модерни продукти. Например преди години предложихме изключително атрактивни здравни пакети, даващи възможност на клиентите ни да избират клинично или болнично обслужване в цяла Европа и по света. Чудесна и много търсена опция при тези продукти е „второто медицинско мнение“ и консултацията със специалисти в чужбина. Друг пример са застраховките ни с инвестиционен елемент. През миналата година структурирахме и представихме извънредно успешно два подобни продукта. Започваме 2018 г. с втора емисия от последния ни продукт, който е с гарантирана главница и предлага атрактивна доходност на база на акциите на четири от най-големите високотехнологични гиганта в САЩ. Опитваме се да разработваме повече дигитални продукти, за да сме максимално достъпни в онлайн среда. Знаем, че все по-голяма част от потреблението се концентрира там и целим да срещнем нуждите на потребителите именно онлайн. Сайтът ни е разработен така, че потенциалните клиенти могат да поискат оферта за продуктите ни с няколко клика. Онлайн порталът на УНИКА дава възможност на клиентите ни да получат информация за всички свои полици, падежи, щети. Друг приоритет за нас е да пренесем част от продуктовото ни портфолио онлайн, доколкото е възможно.

- В сегмента застраховка „Живот“, като цяло за пазара в България, има дори спад на обема на премийните приходи. Какви са проблемите пред компаниите в този сегмент и на какво се дължи, според Вас, нежеланието на българите като цяло да застраховат живота и здравето си?

Причините са комплексни – културата ни в това отношение е ниска и нямаме традиции в областта на животозастраховането. Българинът масово не се грижи особено за здравето си, а все още част от обществото е на мнение, че здравната осигуровка е достатъчна. За съжаление реалността е различна и често се оказва, че разходите ни, свързани със здравни услуги, са повече и не са с покритие от Здравната каса. Основният проблем е, че българите не разпознават подобни продукти като необходими и важни за тях и близките им. Непрекъснато работим за това да покажем, че здравето и спокойното бъдеше е добре да бъдат сред основните приоритети за клиентите ни, като създаваме комплексни и същевременно достъпни продукти.

- Вече се чуха експертни мнения, че застраховка „Гражданска отговорност“ ще поскъпне и без да се въвежда системата „Бонус-малус“. Причината е европейското изискване компаниите да внасят банкова гаранция от 4 млн. евро. Какво е поскъпването от началото на годината заради новото изискване и има ли предпоставки за бъдещи увеличения на цената на масовата „Гражданска отговорност“?

- Подобно европейско изискване реално не съществува. Причината за решението е некоректното поведение на някои играчи на българския пазар, предлагащи застраховка „Гражданска отговорност“. Наблюдаваме и трудности проблемът да бъде решен на местно ниво с усилията на регулатора, бюрото „Зелена карта“ и  гилдията. Това е причината за налагане на подобни санкции на местния пазар. Изискването за допълнителна гаранция от 4 милиона евро, депозирани в Съвета на бюрата в Брюксел, стана причина нашето бюро „Зелена карта“ (НББАЗ) да приеме решение за допълнителни вноски по полиците „Гражданска отговорност“. Това доведе до масовото увеличение на цената на застраховка.

- Имаше надежди, че системата „Бонус-малус“ може да заработи още миналата година, но те пропаднаха. Кога очаквате да започне да действа тя в България и какви са проблемите пред нейното въвеждане?


- След години дискусии новият „Кодекс за застраховане“ най-сетне постави нормативните основи за създаване на подобна система. Усилията по разработването на нужната методология започнаха през 2017-а. Очакванията са до средата на тази година системата да заработи. За да се прилага успешно „Бонус-малус“, трябва да се изгради добра и работеща система между КАТ и Гаранционния фонд. Тя все още е в процес на усъвършенстване. Също така са нужни ясни критерии за оценяване на шофьорите, както и ясен диапазон на увеличението на застраховката „Гражданска отговорност“. Без наличието на тези условия, ще е невъзможно да започне прилагането на „Бонус-малус“.

- След въвеждането на системата „Бонус-малус“, какво поскъпване на полиците може да очакваме за нарушителите и може ли да очакваме поевтиняване спрямо сегашните нива за шофьорите без нарушения?

- Системата „Бонус-малус“ е насочена към по-справедливия начин за определяне на цената на застраховката „Гражданска отговорност“ за клиентите. Целта е изрядните водачи да плащат по-малко, а тези с нарушения- повече. На теория самото въвеждане на системата „Бонус-малус“ не би трябвало да промени средната цена на застраховката „Гражданска отговорност“. В бъдеще обаче некоректните шофьори е възможно да заплащат до 4 пъти повече. Водачите без нарушения, от друга страна, биха плащали за същата застраховка с около 20% по-малко, но това е прогноза, която изключително много зависи от избраната методология.
Подкрепи Economic.bg