Президентът даде на Конституционния съд Закона за бюджета за 2019 г.

Президентът даде на Конституционния съд Закона за бюджета за 2019 г.
Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд заради някои разпоредби в Закона за държавния бюджет за 2019 г., приет само преди седмица от Народното събрание. Става въпрос за решението на правителство да заобиколи задължението очакваните 600 млн. лв. от концесията на Летище София да отидат в Сребърния фонд. Вместо това в преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета беше записано, че парите ще отидат за спасяване на БДЖ.

Според държавния глава това намерение на управляващите които засягат основни права на гражданите. Според президента непостъпването на средства от концесията на Летище София във Фонда за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд – бел. ред.) е конституционно неприемливо. Правото на пенсионно осигуряване би останало просто една декларация, ако държавата не създава гаранции за неговото упражняване. Неразривната връзка между това право и задълженията на държавата изисква да се отчитат съществуващите реалности, поставящи в риск пенсионната система - неблагоприятното съотношение между работещите и пенсионерите, застаряването на населението, ниските доходи. Социалната държава трябва да приема закони, които да стабилизират тази система. Ограничаването на приходоизточниците на Фонда поставя под съмнение дългосрочното изпълнение на неговото предназначение – да гарантира стабилността на пенсионната система. Така законодателят се отклонява недопустимо от принципа на социалната държава и застрашава упражняването на едно конституционно гарантираното право на гражданите, пише в позицията на държавния глава.

Припомняме, че със Закона за бюджета за 2019 г. управляващите промениха и част от Закона за Държавния фонд за гарантиране  устойчивост на държавната пенсионна система. Те записаха, че изискването всички пари от приватизация да отиват в Сребърния фонд няма да се прилага само за приходите от първоначално концесионно възнаграждение по договора за възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“.
Коментари: 0