Приемът в университетите ще бъде намален с 2700 места

Приоритетни остават инженерните специалности в техническите направления и в природните науки

Приемът в университетите ще бъде намален с 2700 места

План-приемът в университетите у нас ще бъде намален и тази година. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Във ВУЗ-овете през 2019 г. ще бъдат приети около 54 хиляди студенти, което е с 2700 по-малко от 2018 г. В това число влизат местата за магистри и докторанти.

Приоритетни остават инженерните специалности в техническите направления и в природните науки, обясни министърът.

Прием тази година няма да има в 16 професионални направления. Това засяга Аграрния университет в Пловдив, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Лесотехническия в София, Медицинския университет в Плевен, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски, университетът по хранителни технологии в Пловдив, Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново.

„3 са в икономика, 3 в национална сигурност, 3 в туризъм, 3 в администрация и управление. Нулевият прием се получава по механизма, който сме заложили по ПМС 64“, обясни министър Вълчев.

От МОН заявиха, че мярката се налага заради разминаване между броя на нужните специалисти и приетите студенти.

„Обществената загуба ще бъде много по-голяма, ако не осигурим специалисти. Броят на завършващи ученици е един и същ, ние не можем да го променим. Трябва да направим така, че да насочим по-голямата част от тях към инженерно-техническите професионални направления”, каза образователният министър.

За първи път през следващата година учениците в X клас ще полагат изпит за завършване на първи гимназиален етап. Удостоверението за него ще включва оценките от 8 клас до 10 клас.

Абитуриентите през 2021 г. ще получат първите дипломи за средно образование по новата система на обучение – в тях ще бъдат вписани оценките от 11 клас и 12 клас.

Коментари: 0