Природният газ ще измести въглищата като втори източник на енергия в света

Международната агенция по енергетика публикува очаквания доклад \"Световни енергийни прогнози 2018\"

Природният газ ще измести въглищата като втори източник на енергия в света

Природният газ ще заеме мястото на въглищата като втори по големина енергиен източник след петрола до 2030 г. заради усилията за намаляване на замърсяването на въздуха и повишеното използване на втечнен природен газ, прогнозирана Международната агенция по енергетика (МАЕ).

В доклада си "Световни енергийни прогнози 2018" организацията посочва, че търсенето на енергия ще нарасне с над 25% между 2017 и 2040 г. при едно по-ефективно използване на енергията. Ако обаче не бъдат въведени мерки за ефективно използване на енергията, увеличението ще бъде с над 50 процента.

Търсенето на газ в света ще се увеличава с 1.6% годишно до 2040 г. и спрямо сегашното търсене ще бъде с 45% по-високо.

Оценките се основават на "Сценария на новите мерки", изготвен от МАЕ, който взима предвид закони и мерки за намаляване на вредните емисии и за борба с климатичните промени, както и по-висока енергийна ефективност при използването на горива, при сградите и други.

Китай, който е най-големият вносител на петрол и въглища, скоро ще стане най-големият вносител на газ , като нетният внос ще достигне равнищата на внос на ЕС до 2040 г., отбелязва МАЕ.

Китай е на трето място по използване на природен газ след САЩ и Русия, а вносът на синьо гориво покрива около 40% от нуждите на страната.

Нововъзникващите пазарни икономики в Азия ще представляват около половината от растежа на световното търсене на газ, а делът им при вноса на втечнен природен газ ще се удвои до 60 % до 2040 г., отбелязва още МАЕ.

40% от растежа на добива на газ до 2025 година ще се падат на САЩ, допълва организацията.

Световното търсене на електричество ще нараства с 2.1 на сто годишно главно заради засиленото използване в развиващите се икономики. Електроенергията ще представлява около една четвърт от енергията, използвана от крайните потребители до 2040 г., се посочва в доклада.

Въглищата и възобновяемата енергия ще разменят позициите си в микса от източници за производство на енергия. Делът на въглищата се прогнозира да спадне от около 40% сега до една четвърт през 2040 г., а на възобновяемите източници ще нарасне до малко над 40% спрямо една четвърт сега.

Емисиите въглероден диоксид, свързани с енергията, ще продължат да растат с бавно, но стабилно темпо до 2040 г. Спрямо равнищата от 2017 г. те ще нараснат с 10% до 36 гигатона през 2040 г., главно заради петрола и газа.

МАЕ прогнозира, че електромобилите и по-ефективните горивни технологии ще намалят търсенето на петрол за транспорт до 2040 г., при това повече отколкото се е очаквало по-рано.

Светът обаче все пак може да се сблъска с недостатъчно предлагане, ако няма достатъчно инвестиции в ново производство, предупреди организацията.

Според основния сценарий на МАЕ търсенето на петрол се очаква да нараства с около 1 милион барела дневно средно всяка година до 2025 г., преди да се установи на едно по-равномерно равнище на растеж от 250 000 барела дневно до 2040., когато ще достигне 106,3 милиона барела дневно.

Организацията отбелязва, че е повишила очакванията си за търсенето на петрол до 2040 г. спрямо прогнозите си от миналата година с един милион барела дневно главно заради по-бързия близкосрочен растеж и промените в политиката на горивната ефективност в САЩ.

Цената на петрола според МАЕ ще достигне 112 долара за барел на фона на търсене, което изпреварва предлагането. Това е прогнозата според сценария, при който правителствата прилагат мерки за опазване на околната среда. Според другия сценарий, ако няма промяна в екологичната политика на правителствата, цената на петрола ще достигне 137 долара за барел.

Според МАЕ по пътищата до 2040 г. ще има около 300 милиона електромобила, както прогнозираше и миналата година. Тези автомобили ще намалят търсенето на петрол с 3.3 милиона барела дневно, а при предишната оценка очакванията бяха за намаляване на търсенето с 2.5 милиона барела дневно.

Растежът на търсенето на петрол ще бъде породен от развиващите се икономики начело с Китай и Индия, а търсенето в развитите икономики се очаква да спада с над 400 000 барела дневно средно всяка година до 2040 г., посочва МАЕ.

Организацията, която съветва западните правителства по енергийната им политика, запази прогнозата си за броя на автомобилите в света, като очаква почти да се удвоят до 2040 година спрямо сега, нараствайки с 80% до 2 милиарда.

Коментари: 0