Проекти за €12.2 млн. в българо-сръбския пограничен район си търсят изпълнители

В понеделник бе обявена втората покана за набиране на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни

Проекти за €12.2 млн. в българо-сръбския пограничен район си търсят изпълнители
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отново търси кандидати за изпълнение на проекти за 12.2 млн. евро в пограничния район между България и Сърбия. Средствата са по програмата Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество между двете страни, а поставените цели: да бъде стимулирано устойчивото развитие на региона, да се постигне адаптация към промените в околната среда и да се подобри културата на обучение.

В понеделник бе обявена втората покана за кандидатстване по програмата, като крайният срок на приемане на документите е до 23 април 2018 г. Първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg беше в средата на 2015 г., а общият бюджет на стойност от 12.7 млн. евро. През 2015 г. бяха подадени 388 проектни предложения.

Новите проекти ще бъдат набирани в трите приоритетни оси на програмата – „Устойчив туризъм“, „Младежи“ и „Околна среда“. Допустими за финансиране ще бъдат проекти за повишаване на туристическата атрактивност на региона или създаване на трансграничен туристически продукт, за опазване на природата или съвместното управление на риска.

Ще се финансират също и проекти за придобиване на нови умения и предприемачество в трансграничния регион. Той включва областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил в България и областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня в Сърбия.

От пресцентъра на МРРБ съобщават, че по Програмата могат да кандидатстват регионални туристически асоциации, неправителствени организации, фондации, търговски палати, бизнес асоциации или клъстери, образователни или обучителни центрове, университети и научно-изследователски институти, регионални и браншови агенции за развитие, централни и регионални служби и структури на държавни институции или администрации, музеи, библиотеки, читалища и др.

Кандидатстването по Програмата е изцяло онлайн.
Коментари: 0