Програма „Работа“ ще осигури 574 хил. лв. за 239 работни места

Парите ще бъдат насочени към три общини - Хайредин, Борован и Криводол

Програма „Работа“ ще осигури 574 хил. лв. за 239 работни места
Национална програма „Работа“, която има за цел да насърчава заетостта и квалификацията на безработни лица от общини с високо равнище на безработица в Северозапада. Общият предвиден по програмата бюджет е 2 млн. лв., които могат да бъдат получени от 14 общини. Първият транш от програмата е за три общини – Хайредин, Борован и Криводол,  към които ще бъдат насочени общо 574 хил. лв. С тези пари е предвидено да са се разкрият общо 239 работни места.

В област Враца разкритите работни места са 100 за община Хайредин с бюджет 240 096 лв., 72 за община Борован с бюджет 172 869 лв. и 67 за община Криводол с бюджет 160 864 лв.

Срокът за подаване на заявки от работодатели приключи на 22 август и след оценяване от бюрата по труда в Козлодуй, Бяла Слатина и Враца одобрените заявки за публичния сектор в община Криводол са 2, а за частния сектор 12. Една е заявката за община Борован от общинската администрация и 11 заявки от частните фирми. За община Хайредин постъпилите и одобрени заявки са 1 за общината и 4 за бизнеса.

Приоритетно в обучение и заетост ще се включват продължително безработни, безработни младежи, както и безработни, които получават социални помощи или са с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация. Програмата е насочена и към икономически неактивни, включително обезкуражени лица, които ще могат да участват в нея след регистрация в бюрата по труда.

Всички включени в програмата безработни ще преминат мотивиране за активно търсене на работа. Хората, които се нуждаят, ще бъдат включени в курсове за ограмотяване или за придобиване на квалификация по професия. Инициативата осигурява и субсидирана заетост на пълно или непълно работно време за срок до 12 месеца в частния сектор или към общините за работа в общественополезни дейности като ремонт на обществени сгради, комунално-битово обслужване, поддържане на недвижимо културно наследство или услуги на населението.

От 28 август започва насочването на лицата, които ще бъдат наети в публичния и частния сектор. На 1 септември се сключват трудовите договори с безработните лица, отговарящи на изискванията.
Коментари: 0