Прокуратурата нареди на Танева да провери незаконното използване на ДДТ

Земеделският министър ще трябва да извърши проверка и да изготви доклад, което обаче се случва едва след журналистическо разследване

Прокуратурата нареди на Танева да провери незаконното използване на ДДТ

Снимка: Economic.bg/Архив

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Върховната административна прокуратура възложи на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева да провери дали в страната се внасят, продават и използват неразрешени препарати за растителна защита. Искането е във връзка с разследване на Nova, което показа масово използване на забранения в Европа и САЩ препарат за растителна защита ДДТ.

Проверката трябва да установи дали земеделските производители използват ли препарати за растителна защита, които не са разрешени или съдържат такива съставки. Резултатите от проверката следва да се обобщят в доклад. В случай, че се разкрият и други обстоятелства от значение за правилното изясняване на поставените въпроси, същите да следва да бъдат описани в обобщаващия акт. В него трябва да бъдат вписани още направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, вкл. постановени административни актове, съставени актове за установяване на административни нарушения, издадени наказателни постановления и заповеди за налагане на принудителни административни мерки. Докладът от проверката следва да бъде представен на ВАП в най-кратък срок", съобщават от прокуратурата.

Припомняме, че от разследването на Nova стана ясно, че подобни забранени препарати могат да се купят лесно, а държавен контрол на практика липсва. Там също така стана ясно, че отровата се използва от дълго време, а заради това измират много риба в реката и пчели.

Коментари: 0