Q&A: Права и задължения след края на геолокирането

Електронната търговия в ЕС вече става свободна

Q&A: Права и задължения след края на геолокирането

Снимка: Pexels

1556 ~ 3 мин. четене
Една дискриминация по-малко, или иначе казано: от понеделник, 3 декември, гражданите на Европейския съюз (ЕС) вече ще могат да пазаруват свободно по електронен път, независимо от локацията на онлайн магазина, а търговците от своя страна да продават и извън собствената си страна, получавайки възможност за по-широк достъп до клиенти. Промяната влиза в сила сега, но решението за това бе взето в началото на 2018 г., когато управляващите в Европа се съгласиха да сложат край на спорната практика. 

Статистика от 2017 г. показва, че 68% от онлайн потребителите в ЕС са пазарували онлайн. Често обаче търговците отказват да продават или да доставят стоки в други държави, без да има обективна причина за това, както и да предлагат еднакво изгодни цени навсякъде. Проучване на Комисията е установило, че едва 37% от уебсайтовете позволяват на клиентите от друга държава членка да стигнат до последната стъпка, т.е. момента точно преди натискането на бутона за потвърждение на поръчката. 

Заради множеството оплаквания и липсата на реална обосновка за съществуването на тази практика, в крайна сметка бе взето решението тя да бъде премахната по законов път. 

Ето някои основни права и задължения на търговци и потребители след отпадане на геоблокирането, заложени в Регламента от ЕК: 

Кои сектори не попадат в приложното поле на Регламента?

От него са изключени:

– услуги в областта на транспорта – тъй като в съществуващото в ЕС законодателство вече е има изрична забрана за дискриминация при закупуването на такива услуги. 

– финансови услуги /финансови услуги на дребно

– аудиовизуални услуги 

Услугите в областта на хазарта попадат ли в приложното поле на Регламента?

Хазартните услуги не попадат в Регламента. Те могат да се регулират самостоятелно от всяка държава членка. 

Регламентът прилага ли се и за самолетните билети?

Не, както стана ясно по-горе по повод транспортните услуги. 

Какъв е териториалният обхват на Регламента?

Регламентът се прилага за всички търговци, предлагащи своите стоки или услуги на потребители в ЕС, независимо дали те са установени в ЕС или в държава извън Общността. Това означава, че и търговци в държави извън Съюза, които обаче извършват дейност на територията на ЕС, трябва да премахната геоблокирането. 

Всички клиенти в Европа ли се ползват от Регламента? А как стои въпросът с клиентите в Европа, които са от държави извън ЕС?

Регламентът важи за граждани на ЕС или лица, които имат местопребиваване в ЕС. Това означава, че дори човек да е гражданин на друга държава, ако той живее в страна членка, не трябва да бъде блокиран на географски принцип. 

Настоящият Регламент прилага ли се за физически лица, които понякога продават употребявани стоки онлайн?

Не, тъй като той важи за физически или юридически лица с търговска дейност, но не и за хора, които си имат друга професия или занаят. Ако обаче търговец, който продава употребявани стоки онлайн по принцип, то той трябва да спазва правилата. 

Регламентът само за сделки между търговци и потребители ли се прилага, или и за сделки между търговци?

Правилата важат както за отношения търговци-потребители, така и за търговци-търговци. 

Какво представляват на практика услугите, предоставяни по електронен път?

Освен продажбата на стоки, човек може да се възползва от множество електронни услуги (с изключение на аудиовизуланите). Такива са: облачни услуги, услуги по съхраняване на данни, хостинг на уебсайтове и предоставяне на защитни стени, използване на търсачки и интернет директории, доставка на уебсайтове, поддръжка от разстояние на програми и оборудване, дистанционна системна администрация.

Регламентът обхваща ли онлайн продажбата на книги на физически носител, DVD и CD?

Да, продажбата на такива стоки е обхваната от разпоредбите на Регламента. 

Настоящият Регламент обхваща ли доставката на комунални услуги като например снабдяване с газ, електричество или вода?

Да, тъй като Регламентът не съдържа специален текст за изключване на доставката на комунални услуги. 
Подкрепи Economic.bg