Работници с по-високи доходи вече ползват мярката „60/40“

По време на кризата държавната схема подкрепяше основно по-нискодоходни групи

Работници с по-високи доходи вече ползват мярката „60/40“

Снимка: МС

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Националният осигурителен институт (НОИ) е превел по новата мярка „60/40“ за фирми 18.2 млн. лв. С тези средства, които покриват 60% от брутното възнаграждение на работниците и служителите, са запазени на работа 17 хил. човека, работещи в 285 предприятия. Новата схема има за цел да запази заетостта след периода на извънредното положение, превърнала се в последствие в извънредна обстановка.

От общата сума 15.14 млн. лв. са за компенсации на заетите, а 3.1 млн. лв. – за осигурителни вноски. По изчисления на Economic.bg средното брутно възнаграждение (заедно с осигуровките) на подкрепените служители с тази мярка е 1780 лв. Сумата е значително по-висока, отколкото беше при първия вариант на мярката, стартирана през април. Тогава имаше случаи, когато се подкрепяха хора под минималната работна заплата.

Средствата се изплащат за работници и служители при работодатели, определени от Агенция по заетостта като отговарящи на условията на Постановление на Министерския съвет № 151 от 3 юли 2020 г.

Коментари: 0