2,4% ръст на износа за ЕС

Вносът от ЕС нараства с 3,2% до 25,8 млрд. лв.

2,4% ръст на износа за ЕС

Снимка: Стоян Йотов

Автор: Божидара Иванова
Износът на България за Европейския съюз (ЕС)през периода януари-октомври 2014 г. се увеличава с 2,4% и е в размер на 22,4 млрд. лв., сочат данни на НСИ. Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които форимират 71,1% от износа на държавите - членки на ЕС. 

През октомври 2014 г. износът за ЕС се е увеличил с 4,9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,5 млрд. лв. 

Вносът на България от ЕС за периода януари - октомври нараства с 3,2% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 25,8 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

На годишна база вносът на България от държавите - членки на ЕС нараства с 6,6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,9 млрд. лв. по цени CIF. 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - октомври 2014 г. е отрицателно и е на стойност 3 382.0 млн. лева (табл. 1 от приложението). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 2 338.3 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите десет месеца на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор "Химични вещества и продукти" (12.2%) (табл. 4 от приложението).

Най-голям спад се наблюдава в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (21.5%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (19.0%).

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (8.7%) е отчетено в сектор "Химични вещества и продукти", а най-голямо намаление (16.2%) се наблюдава в сектор "Мазнини, масла ивосъци от животински и растителен произход".
Коментари: 0