0,5% ръст на производството през декември

Годишното увеличение е 1,6 на сто

0,5% ръст на производството през декември
3650 ~ 2 мин. четене
По предварителни данни, през декември 2015 г. индексът на промишленото производство , изчислен от сезонно изгладените данни , нараства с 0.5% в сравнение с ноември 2015 година. През декември 2015 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 1.6% спрямо съответния месец на 2014 година, съобщава НСИ.

Месечни изменения 

През декември 2015 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.9%, в добивната промишленост - с 0.7%, и в преработващата промишленост - с 0.1%. 
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.7%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 2.7%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.6%. 

Спад е регистриран при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15.6%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 13.3%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 10.9%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 10.4%.

Годишни изменения 

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 4.5%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.2%, и в добивната промишленост - с 1.4%. 

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 18.1%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 16.2%, производството на превозни средства, без автомобили - с 14.4%, производството на електрически съоръжения - с 11.2%. 

Намаление е отчетено при: обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 13.2%, производството на химични продукти - с 10.7%, производството на основни метали - с 10.6%, производството на тютюневи изделия - с 10.5%.


Подкрепи Economic.bg