Ръст от 29% при клиентите на мобилен интернет отбелязва Мтел за 2014 г.

Приходите на компанията се понижават, повлияни от намаление на крайните цени и таксите за терминиране

Ръст от 29% при клиентите на мобилен интернет отбелязва Мтел за 2014 г.
196 ~ 2 мин. четене

Клиентите на Мобилтел, използващи мобилен интернет, са се увеличили с 29% през 2014 година спрямо предходната, като така техният брой достига близо 250 000 за разглеждания период. Това сочат обявените днес годишни финансови резултати на Telekom Austria Group, част от която е българският телеком.

През 2014 година, също като през предходната, телеком пазарът в България е повлиян негативно от слабата макроикономическа среда и политическа нестабилност, което намалява потреблението и свива приходите на компаниите. Въпреки тези неблагоприятни тенденции Мтел поддържа положителен тренд за ръст при клиентите на мобилни и тв услуги.

Обявените днес данни показват, че Мтел отчита растеж като цяло при клиентите на мобилни услуги – мобилна телефония и интернет, които нарастват с 1% до над 4.2 милиона. Голям ръст се наблюдава при индивидуалните клиенти, които ползват пакети с гласови и услуги за мобилен интернет. Техният брой се увеличава с 45% в сравнение с 2013 година.

Средният приход от абонат (ARPU) от мобилни комуникации спада от 6,3 евро до 6,1 евро през 2014 година спрямо 2013, повлиян основно от спада на средния приход при бизнес сегмента, докато средният приход от абонат при индивидуалните клиенти остава стабилен.

Компанията отчита увеличение и при приходите от фиксирани линии за достъп. Средният приход от една линия бележи ръст от 6.9% на годишна база и достига 14.4 евро. Приходите от фиксирани услуги също са се повишили и нарастват с 1.4% до 26.6 млн евро. След успешния старт на DTH телевизията, увеличение се наблюдава и в броя на клиентите, използващи тв услугите на телекома, и те нарастват с 8.2% през разглеждания период.

Въпреки позитивния ефект от стабилния ръст при мобилните данни, приходите за цялата 2014 година се понижават със 7,1% до 371,3 милиона евро, негативно повлияни  от намаления в цените за крайните клиенти и таксите за терминиране. Въпреки цялостна оптимизация на разходите в компанията, сравнимата EBITDA намалява с 9,8% до 143,1 милиона евро, като следствие от неблагоприятните икономически условия в страната.Подкрепи Economic.bg