Ръстът на строителството през септември е умерен

Най-много нови жилища са построени във Варна през третото тримесечие на 2019 г.

Ръстът на строителството през септември е умерен

Снимка: Economic.bg

Строителната продукция в България през септември се увеличава, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо август строежите на жилищни сгради и инфраструктурни проекти е нараснало с 1.1% над равнището от август, а на годишна база изменението е 6.9%.

Данните на НСИ показват, че септември е третият пореден месец, през който предприятията в сектора са работили по-активно спрямо всеки предходен. Според методологията на статистическия институт се измерва отработеното време в съответния месец, използвайки допитвания до различни големи фирми. Преди това обаче - през март, април и май статистиката отчете месечни спадове съответно от -0.6%, -1.1% и -1%.

Данните по сектори на строителството показват, че през септември има ръст и при двата - сградно и инфраструктурно. В Първия случай месечното е изменение е 1.4%, а във втория - 0.8%. Вижда се обаче, че обемите строителна продукция, произвеждани през тази и миналата година, варират значително през отделните месеци. При сградите например през някои месеци има спадове от над 1%, а при други - ръстове над 2%.

При инженерното нещата са по-скоро негативни - почти половин година е имало отрицателни ръстове.
"Лошите" месеци за сградното строителство са април и май 2019 г.. Тогава са отчетени спадове от 1.3% и 1.2%. Месеците от февруари до юни пък са лоши за гражданското. Най-голям спад е отчетен през месец март с 1.9%, следван от юни, април, май и февруари. Тогава пониженията са били съответно с 0.9, 0.7, 0.6 и 0.2%.

Гледайки данните за измененията спрямо съответните месеци на 2018 г., увеличението при сградното строителство е 12.4%, докато при гражданското/инженерното е регистрирано намаление с 0.1%.

Друга статистика на Националния статистически институт от вчера показа, че новите жилищни сгради пуснати в експлоатация през третото тримесечие на година са 740. Интересното тук е че Варна успя да изпревари столицата по брой нови жилищни коопераци. В морската ни столица за разглеждания период са въведени в експлоатация общо 603 жилища, следвана от Пловдив (77 сгради с 217 жилища), Бургас и София - с по 76 сгради, съответно със 764 и 102 жилища в тях. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (38.8%), следват тези с три стаи (31.3%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.4%.

Коментари: 0