Растящата икономика подобри междуфирмените плащания

Дигитализацията в събирането на вземания предстои

Светла Петрова, търговски мениджър в \"ЕОС Матрикс\":

Растящата икономика подобри междуфирмените плащания

Снимка: EOS

Енея Георгиева Автор: Енея Георгиева
- Г-жо Петрова, EOS Груп изнесе данни, че фирмите плащат фактурираните си задължения по-редовно от преди, като тази тенденция се наблюдава и в цяла Европа. На какво се дължи това според Вас?

- Положителните тенденции при плащането на фактурите се наблюдава през последните 5 години. От тази гледна точка, благоприятната икономическа обстановка през този период допринася за това. Наблюдаваме, че се съкращават и сроковете при наложените плащания към европейски компании. С други думи, те изискват по-бързо парите от клиентите си. Това също благоприятства за добрите резултати.

- За разлика от гражданите, бизнесът не е толкова дисциплиниран при плащането на задълженията си. Според Вас какво би спомогнало фирмите да станат по-отговорни към този процес?

- Ако управляваме компания, на първо място е важно да знаем кога едно задължение се третира като просрочено. Истината е, че то бива просрочено след като мине падежът. Ако например падежът на задължението е днес и няма осъществено плащане, то вече се води просрочено. Но ако фирмите имат свои вътрешни правила, например да се обаждат на клиентите си, за да разберат къде е проблемът – дали е финансов, дали е временен, дали случайно не е получил фактурата, тогава лека-полека се изгражда процес на напомняне и съответно на по-ранно плащане. Това е нещо, което подпомага работата в тази насока.

От изключителна важност е, когато компаниите договарят условията със своите контрагенти, на първо място да си правят надлежно проучване. Това може да бъде чрез изискване на препоръка или кредитни отчети, които са определящи, особено ако работим с чужди фирми, които не са ни толкова познати. Иначе казано, да се проучи фирмата, с която ще се партнира. От друга страна, не трябва да се изпитва страх от партньорство с тези фирми, а точно обратното. Трябва да се обезпечи достатъчно добре сделката. Това може да се случи с документи, надлежни договори и фактури, които касаят стоките или услугите, така че да има максимална яснота за това какви са правата на двете страни.

- Как си представяте мястото на изкуствения интелект в събирането на вземания?

- Като цяло можем да кажем, че в Европа има осъзнатост, че дигитализацията предстои и е много важно тя да се случи. Близо половината от компаниите се определят като фирми с високо или много високо технологично ниво. Само 17% е делът на фирмите, които са автоматизирали конкретно процесите на вземания. От една страна има осъзнатост и разбиране, че тази тенденция е важна, но от друга - компаниите  все още търсят път как да я реализират по-добре.
Коментари: 0