Речникът Merriam-Webster обяви думата на 2019 г. в САЩ

Броят на заявките за търсене с думата през 2019 г. нараства с 313%

Речникът Merriam-Webster обяви думата на 2019 г. в САЩ

Съставителите на американския речник Merriam-Webster обявиха думата за 2019 г. „те“ (they). Използването на думата „те“ се подразбира като неутрално по пол местоимение, замествайки „той“ и „тя“.

В самия речник на Merriam-Webster наскоро е включено допълнително значение на думата „те“, за да се отнася за хора, чиято полова идентичност не е двоична. Компилаторите на речника посочиха, че броят на заявките за търсене с думата „те“ през 2019 г. нараства с 313%.

„Съвсем наскоро „те “също започна да се използва за обозначаване на индивиди, чиято полова идентичност не е двоична, това значение все по-често се среща в публикувани, редактирани текстове, както и в социалните мрежи и ежедневните разговори на английски език. Няма съмнение, че употребата на думата се засилва в английския език, така че тя беше добавена в речника на Merriam-Webster.com през септември“, се казва в изявлението на Merriam-Webster.

В предишни години думите на годината, според Merriam-Webster, бяха „справедливост“ (2018 г.), „феминизъм“ (2017 г.) и „сюрреалистично“ (2016 г.).

Коментари: 0