Ремонтираните жп отсечки подобряват камфорта при пътуване

По проектите са вложени над 120 млн. лева, казва инж. Видин Колев, директор на Поделение „Железен път и съоръжения“ в НКЖИ

Ремонтираните жп отсечки подобряват камфорта при пътуване

Инж. Колев, каква е равносметката Ви за Поделение „Железен път и съоръжения“ по отношение на вложените средства в ремонти през 2014 г. и по каква линия са те?

Основното ни финансиране за Поделение „Железен път и съоръжения“ постъпва от  Капиталовия трансфер чрез Държавния бюджет и приходите от инфраструктурни такси. 

По Проект № 3 за „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости“ през изминалата година,  са вложени над 46 490 000 лева от Капиталов трансфер чрез Държавен бюджет, и малко над 73 319 000 лева от инфраструктурни такси.

Тези средства са вложени по деветте главни железопътни линии и по отклоненията към тях.

Какво е реализирано с тези средства?

Изпълнените дейности от нашето поделение през 2014  г. включват 29 795 м механизирано подновяване на железен път; извършен механизиран среден ремонт на 68 310 м; 2 508 716 м извършено механизирано текущо поддържане на железен път и механизирано поддържане на 816 бр. железопътни стрелки с тежка пътна механизация. Положени са 30 388 м безнаставов релсов път.

В резултат на изпълнените ремонтни работи се постигна възстановяване на проектните скорости в 5 междугария с обща дължина 42 км, завишаване скоростите на движение в 25,5 км, запазване на съществуващите скорост на 2500 км, премахване на 25 бр. намаления на скоростта и намаляване на времепътуването на влаковете с 51 минути.

Ремонтните дейности са разгърнати в районите на всички железопътни секции, като основната задача е задържане и привеждане състоянието на железния път, стрелките и съоръженията в техническа готовност, която гарантира заложените в графика скорости за движение на влаковете.

В ремонтираните отсечки значително е подобрен комфортът при пътуване.

Колко километра железен път са рехабилитирани в периода 2010-2014 година?

За периода 2010 - 2014 година по Проект № 3 „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости”  са изпълнени  99 491 м механизирано подновяване на железен път, 252 279 м механизиран среден ремонт на железен път, 12 499 055 м механизирано поддържане на железен път и 6 351 бр. механизирано поддържане на железопътни стрелки с тежка пътна механизация. В този период са положени 115 585 м безнаставов релсов път.

Коментари: 0