Рибари със собствен улов може да кандидатстват за еврофинансиране

Бюджетът по мярката е 8.7 млн. лв и крайният срок за подаване на проектни предложения е 21 ноември

Рибари със собствен улов може да кандидатстват за еврофинансиране

Прием на документи отвори по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ от Програмата за морско дело и рибарство. По нея може да кандидатстват рибари, които искат да преработват собствен улов или да го предлагат пряко на пазара. Те могат да получат финансиране за закупуване на ледогенератори, хладилни камери, специализирани транспортни средства за превоз на риба и оборудване на пунктове за първа продажба. Това съобщават от Министерство на земеделието и храните. 

Бюджетът на приема е 8.7 млн. лв. Програмата за морско дело и рибарство покрива до 50% от дейностите в проектното предложение, но ако кандидатът извършва дребномащабен крайбрежен риболов, финансирането може да достигне и 80%. Стойността на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да бъде по-малка от 5 000 лв. и по-голяма от 200 000 лв.

Инвестициите могат да се извършват както на сушата, така и на риболовните кораби. В случай че са на борда, плавателните съдове трябва да са регистрирани като действащи и да са извършвали риболовна дейност в продължение на поне 60 дни в морето през 2015 и 2016 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 21 ноември 2017 г.

Кандидатстването е електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020).

Коментари: 0