Роди се Институт за наука за данни и изкуствен интелект

Целта е да се създаде център за иновации, генериращ проучвания и нови бизнес възможности, базирани на изкуствен интелект

Роди се Институт за наука за данни и изкуствен интелект

Снимка: Generali

844 ~ 3 мин. четене
Автор: Дженерали

Generali и редица водещи университети и научни институти подписаха Меморандум за разбирателство за създаването на Институт за наука за данни и изкуствен интелект. Целта е да се създаде център за иновации, който да генерира проучвания и нови бизнес възможности, базирани на наука за данни и изкуствен интелект. Сред целите му са също обединяване на млади таланти и насърчаване на нови колаборации чрез съвместни дейности като семинари, докторски и магистърски програми, дейности за разпространение, както и възможности за повишаване на квалификации и преквалифициране за служителите на партньори от индустрията.

Основатели на Института са Generali, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), Университета Триест, Университета Удин, Международният център за теоретична физика „Абдус Салам“ (МЦТФ) и МИБ Триест училище за мениджмънт. Институтът за наука за данни и изкуствен интелект има за цел да се присъедини към ЕЛОИС (Европейска лаборатория за обучение и интелигентни системи) мрежата, като е замислен да извършва проучвания от световен клас и да окуражава обмена на знания в машинното обучение и изкуствения интелект.

„Във време на огромни промени, науката за данни и изкуственият интелект предлагат възможности за оптимизиране на ефективността и операциите, както и да продължим да бъдем до нашите клиенти - основни елементи на нашият стратегически план Generali 2021. Връзката между превъзхождане на територията с дигитална трансформация, обмен на знания, и колаборацията между академици и лидери в индустрията има забележителен потенциал за иновация – както чрез възможността за генериране на стойност и стимулиране на развитието, така и чрез способността да предвиждат и преодоляват съвременни предизвикателства. С Академията в Триест, Generali е част от този проект, който добавя още едно парче към историята на Компанията, която празнува 190-я си рожден ден тази година“, коментира председателят на Assicurazioni Generali Габриеле Галатери ди Дженола.

„Този нов проект може да достигне нови висоти. В момента, страната ни не разполага с достатъчно опит в науката за данните - решаваща област за бъдещето. Инициативата, която стартираме днес, адресира тази важна необходимост. SISSA, първият институт в Италия, който предлага подготовка за докторантура, създаде силна изследователска група в областта на науката за данни, привличаща таланти от чужбина, и е готова да даде своя принос“, добавя директорът на SISSA Стефано Руфо.

„Университетите на Фриули Венеция Джулия отдавна работят с други изследователски институции по проекта за Институт за Наука за Данни и Изкуствен Интелект. Това писмо добавя към него фундаменталната подкрепа на Assicurazioni Generali и още веднъж свидетелства за изключителния характер на така наречената Триестска Система в националната научна панорама. Ние допринасяме и ще продължим да допринасяме с ентусиазъм за укрепване и разширяване на тази инициатива, която обединява научните изследвания и бизнеса, уверени, че ще дадем приноса на нашите изследователи по отношение на иновациите и новите възможности за нашите студенти и докторанти", потвърди деканът на Университета в Триест Роберто Ди Ленарда.

„Университетът в Удине има дълга традиция в областта на компютърните науки и изкуствения интелект, която датира от повече от четиридесет години назад, когато един от курсовете от първа степен по Информационни Науки в Италия е създаден. С Университета в Триест и SISSA, нашата институция замисли идеята за междууниверситетски център, фокусиран върху науката за данни и изкуствения интелект, с корени в региона, но също така с национален и международен обхват и способен да създаде ползотворно сътрудничество с корпоративния свят. Днес сме още по-убедени, че обединяването на допълнителни умения ще позволи създаването на център за невероятни постижения, предназначен да се превърне във важен център за въпроси от голямо значение за бъдещето“, коментира деканът на Университета в Удине Роберто Пинтън.

„Ясно е, че науката за данните и изкуственият интелект ще направят нови пробиви по границите на науката в полза на цялото човечество. Публично-частното партньорство може да бъде особено плодотворно при проучването на тези нови граници и ние сме много доволни от силния интерес и подкрепа на Generali. Както е подчертано в новия им стратегически план, МЦТФ вижда възможностите за иновации в тези области. За нас е удоволствие да обединим усилията си с най-добрите изследователски институти в Триест, заедно с Generali, за да насърчим обмена на знания не само между нашите Триестски партньори, но и със световната МЦТФ общност, която обхваща региони, желаещи да преодолеят цифровото разделение за равен достъп до наука и образование“, каза директорът на Международния център за теоретична физика „Абдус Салам“ Атиш Дабхолкар.

„МИБ Триест училище за мениджмънт ще има мисията да насърчава диалога между света на научните изследвания и света на бизнеса и да ги окуражи да се възползват от всяка възможност, предлагана от Дигитална Трансформация и от напредъка в Изкуствения Интелект“, потвърди изпълнителният директор на МИБ Триест училище за мениджмънт Владимир Нанут.

Коментари: 0